Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu (TDEP) altında yürütülen ve üye firmalar arasında malzeme alışverişi ile üyeleri arasında başarılı iş birlikleri kurulmasına olanak sağlayan Türkiye Materials Marketplace (TMM) ile 2016’dan beri çeşitli simbiyoz fırsatlarının değerlendirilmesi desteklenmektedir. Geçtiğimiz sene Türkiye’nin ilk dijital Endüstriyel Simbiyoz çalıştayını başarıyla gerçekleştirilip TDEP ve TMM üyesi 26 firma için toplam 56 endüstriyel simbiyoz fırsatı belirlenmişti. Yeni simbiyoz fırsatlarını belirlemek, üyelerimiz arasında başarılı iş birliklerini arttırmak üzere 31 Ekim 15.00-17.00 saatlerinde çevrim içi düzenlediğimiz ikinci Endüstriyel Simbiyoz Çalıştayı’nın program akışı aşağıdaki gibidir:

2. Endüstriyel Simbiyoz Çalıştayı Programı

Tarih: 31 Ekim 2022

Saat: 15.00 - 17.15

Yer: Zoom

Açılış Konuşması

15.00 - 15.20 - Hülya ÇAKIR - Eğitim ve Farkındalık Müdürü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

Endüstriyel Simbiyoz Uygulamaları

15.20 - 15.40 - Murat Mirata, Çevre Yönetimi ve Politikası Öğretim Üyesi, Linköping Üniversitesi Yönetim ve Mühendislik Bölümü

İnovatif Biyoteknoloji Uygulamaları ve Endüstriyel Simbiyoz

15.40 - 15.50 - 7Cbasalia

7Cbasalia biyo-döngü teknolojisi; organik ve inorganik kökenli “Katı - Sıvı - Gaz” formundaki tüm atıkları/materyalleri, sıralı ve bütüncül reaksiyonlar zinciri ile entegre ve modüler proseslerle “Sıfır Atık ve Sıfır Emisyon” prensibiyle ayrıştıran ve sonucunda prosesin girdisi olan tüm bu atıkları/materyalleri, çevre dostu ve ekonomik açıdan da faydalı çıktılara dönüştüren yeni nesil yeşil ve döngüsel bir biyoteknolojidir.

15.50 - 16.00 - Algdeha

Algdeha, küresel ısınma ile balıkların yağ hacminin düşmesi ve buna bağlı endüstrilere sürdürülebilir kaynak arayışından yola çıkarak, hayvansal ürünleri mikroorganizmalardan elde etmeyi hedefler. Algdeha, geliştirdiği yenilikçi üretim modeli ile ürettiği zengin besin içeriğine sahip mikroorganizmalar ile sürdürülebilir yem alternatifleri ve biyoteknoloji çözümleri sunar.

16.00 - 16.10 - Bugamed

Bugamed Biyoteknoloji, doku mühendisliği ve malzeme mühendisliği alanındaki deneyimlerin getirdiği bilgi birikimi ile birlikte atıkları geleceğe dönüştürerek biyoteknoloji/ biyomedikal sektörüne tıbbi cihazları ve bu ürünlerin geliştirilmesinde kullanılan hammaddeleri sunmaktadır. Bugamed Biyoteknoloji organik atıkların sıfır atık kapsamında değerlendirilmesi ile yüksek teknolojili ürünlere dönüştürerek yerli ürün çeşitliliğini arttırmayı, katma değeri yüksek biyomalzemeleri doku mühendisliği yöntemlerini kullanarak ülkemizde üretmeyi ve yine sektörde önemli bir sorun olan biyoteknolojik hammadde sıkıntısını gidermeyi ve ithal biyoteknolojik ürünlere bağımlılığı ortadan kaldırmayı amaç edinmiştir.

Atölye Çalışması 

16.10 - 17.00

Atölye kapsamında, TDEP üyeleri arasında simbiyoz fırsatlarının belirlenmesi ve proje vb. iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Değerlendirme ve Soru – Cevap

17.00 - 17.15