SKD TÜRKİYE
TÜRKİYE DÖNGÜSEL EKONOMİ PLATFORMU
DÖNGÜSEL İŞ TASARIMI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI


SKD Türkiye ve EBRD iş birliği ile yürütülen Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu (TDEP) sahip olduğu farklı araçlarla şirketleri döngüsel fırsatları belirleme ve onları hayata geçirme süresince ihtiyaç duyacakları çözümleri sunma konusunda destekliyor. TDEP kapsamındaki Döngüsel İş Tasarımı Sertifikalı Eğitim Programı, kurumlara döngüsel ekonomi fırsatlarını belirleme ve hayata geçirme konusunda fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda ortaya koyduğumuz Döngüsel İş Tasarımı Eğitim Programı aracılığıyla bugüne kadar 120’nin üzerinde şirketten 280’i aşan katılımcı kendi süreçlerine özel döngüsel ekonomi çözümleri geliştirme ve projelendirme imkanına sahip oldular.

Şirketlerin döngüsel ekonomi olanakları hakkında kapsamlı bilgi edinmelerini, fırsatları keşfetmelerini, küresel ağ ve bilgi birikimine erişerek değer yaratmalarını hedeflediğimiz bu eğitimlerimize devam ediyoruz. 19 Nisan, 17 Mayıs ve 27 Mayıs tarihlerinde üç farklı oturum halinde hayata geçireceğimiz Döngüsel İş Tasarımı Sertifikalı Eğitim Programı hakkında detaylı bilgi ve katılım koşullarını aşağıda görebilirsiniz.


Döngüsel İş Tasarımı Eğitim Programı

Şirketlerin döngüsel ekonomi stratejileri geliştirmelerine adım adım rehberlik eden 3 ayrı oturumdan ve 19 farklı modülden oluşan çevrimiçi, uygulamalı bir eğitim programıdır. Katılımcılar, mevcut iş yapış biçimlerini yeniden ele alarak, yaratıcılık ve yenilikçilik odağında döngüsel ekonomi çözümlerini aşamalı olarak geliştirirler. Toplam 5 haftalık birebir eğitim ve mentörlükleri içeren bu eğitim programı ile katılımcılar, kurumsal ve toplumsal değer yaratan döngüsel ekonomi çözümlerini tasarlarken, potansiyel iş birliklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir dizi tasarım odaklı düşünme faaliyetini gerçekleştirir.

Bu eğitim programı ile;

• Döngüsel ekonomi konusunda somut, pratik, faydalı bilgi ve araçlara erişebilirsiniz.

• Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla şirketiniz için yeni iş fırsatları yaratabilirsiniz.

• Yeni fırsatlarla rekabet gücünüzü arttırabilir, şirketiniz ve müşterileriniz için yeni değerler yaratabilirsiniz.

• Ürünlerin ve malzemelerin yeniden kullanıldığı ve ham maddelerin değerlerini korudukları döngüsel bir ekonominin gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

• Kolektif çalışma ile diğer katılımcılarla etkileşim kurabilir ve farklı sektörlerden ilham alabilirsiniz.

• Şirketler için gerçekleştirilebilecek kısa vadeli planların yanı sıra, gelecekteki olası sistem değişikliklerine ilişkin genel bir bakış açısı elde edebilirsiniz.

• Yenilikçi gelişme ve uygulamalarla iş modelinizin yeniden değerlendirebilirsiniz.

Döngüsel İş Tasarımı Eğitim Programı Genel Çerçeve

1. Adım – Başlama: Fırsatların belirlenmesi

Bu atölyede, döngüsel ekonomi kavramı, ilkeleri, iş modelleri ve stratejileri derinlemesine incelenir. Diğer şirketler ile birlikte, mevcut değer zincirlerindeki yıkım değerleri detaylandırılır ve ortaya çıkan döngüsel iş fırsatları her şirket özelinde farklı olacak şekilde değerlendirilir.

2. Adım – Tasarlama: Döngüsel ekonomi çözümlerinin yaratılması

2. aşamada, uygulamalı çalışma başlar. Katılımcılar, kaynak kullanımı ve seçimi, süreç ve performans yönetiminde iyileştirme fırsatlarını belirlemek için tasarlanmış alıştırmalar aracılığıyla yönlendirilir. Bu bölümde her katılımcının kendi şirketi/sürecine uygun 3 döngüsel ekonomi fırsatını belirlemesi beklenir.

3. Adım - Uygulama: Yol haritası & fizibilite

Son aşamada katılımcılar, şirketleri için belirledikleri döngüsel ekonomi yaklaşımını ölçeklendirmek ve uygulamak için proje planları üzerinde çalışırlar. Her şirket, döngüsel önerisini hayata geçirmek için bir yol haritası hazırlar. Eğitim boyunca işlenen tüm materyaller bir çevrimiçi Döngüsel İş Kanvasında toplanır ve ardından katılımcıların hazırladığı döngüsel teklif sunumu ile program tamamlanır.

Program Hakkında Genel Bilgiler

• Program Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

• Eğitim boyunca çevrimiçi iş birliği platform olan Mural üzerinde çalışılacaktır.

• Program 2 tam ve 1 yarım günden oluşur. Eğitim günleri arasında 2 haftalık çalışma ve iş planı geliştirme boşlukları bulunmaktadır. Bu boşlukta katılımcılar eğitmenlerle birebir görüşmeler gerçekleştirler.

• Program kapsamındaki ödevlerin, uygulamaların ve eğitim materyallerinin katılımcılar tarafından tamamlanması zorunludur.

• Atölye günleri haricinde katılımcıların yukarıda belirtilen alıştırmaları tamamlamak üzere haftada ortalama 4 saatlik çalışma süreleri ayırmaları beklenmektedir.

• Ara görüşmeler ve uygulama atölyelerine katılım zorunludur.

Başvuru ve Süreç

• Döngüsel İş Tasarımı Eğitim Programı’ndan yararlanmak isteyen firmalar eğitim hakkında bilgi almak için 13/04/2022 tarihine kadar seydad@skdturkiye.org adresinden iletişime geçebilirler.

Kimler katılabilir?

• Eğitime aynı şirketten en az 2 kişinin katılması beklenir. Özellikle üretim ve ar-ge, operasyon, pazarlama, satış, iş geliştirme departmanlarının katılması tavsiye edilir.