Türkiye Materials Marketplace (TMM) Platformu'na üye olmak ücretli mi?

Hayır, üyelik için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'nın fon desteği devam ettiği sürece herhangi bir ücret talep edilmiyor. Nisan 2016'da başlayan projeye EBRD finansal desteğinin Ağustos 2019'da sona erme ihtimali bulunuyor. Fon desteğinin devam etmemesi durumunda TMM'nin kâr amacı gütmeden, uzun vadede giderlerini karşılayacak şekilde bazı modellerle desteklenmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Mevcut üyelerin onayı olmadan herhangi bir ücretlendirme yapılmayacaktır.

Türkiye Materials Marketplace Platformu'na girdiğim bilgiler gizli kalıyor mu?

Projeye dahil olmak isteyen şirketler öncelikle Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu Katılım Sözleşmesi'ni imzalıyor. Bu Sözleşme gereği taraflar, katılımcılarca belirlenmiş ya da yazılı halde gizli olarak (“Katılımcı Gizli Bilgileri”) tanımlanmış tüm gizli bilgilerin (anket ve mail ile paylaşılan) gizliliğini muhafaza eder ve Katılımcı Gizli Bilgileri'ni katılımcının önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü şahıslara ifşa edemez ve bu bilgileri kullanamaz. Katılım Sözleşmesi'ne buradan ulaşabilirsiniz.

Halihazırdaki malzeme yönetim sistemimi neden değiştirmeliyim? TMM Platformu ile ekonomik tasarruf elde edebilir miyim?

Projenin ana hedefi, atık olabilecek ya da kullanım dışı malzemelerin başka bir üretime girdi oluşturması ve böylece ekonomik olarak değer kazanmasını sağlamak. TMM üzerinde alıcıysanız, endüstriyel yan ürünleri ya da lisans kapsamınıza uygun atıkları, alternatif ham maddeleri uygun fiyatla satın alarak önemli ekonomik avantaj elde edebilirsiniz. Yan ürünlerinizi ve üretim çıktısı malzemelerinizi satıyorsanız, bunlar başka bir üye tarafından kullanılacağı, dolayısıyla ileri dönüşüm ürünü haline geleceği için malzemelere geleneksel geri dönüşüm veya bertaraf için belirlediğinizden daha yüksek bir ücret uygulayabilirsiniz. Bu şekilde atık bertaraf/depolama maliyetlerinden de kaçınabilirsiniz.

Mevcut tedarikçilerinizi ve hizmet sağlayıcılarınızı koruyabilir bir yandan da projenin yarattığı bu ekonomik değeri göz önünde bulundurarak, aynı malzemelerinizi TMM’ye destekleyerek daha fazla değer kazanıp kazanmayacağını ölçümleyebilirsiniz. Gelişen teknik ve teknolojiler çerçevesinde malzemeleriniz için yeni çözüm önerileri ya da bunları daha katma değerli bir biçimde değerlendirebilecek yeni firmalar çıkabilecektir.

Tüm malzeme alışverişleri Türkiye'deki yasal mevzuatlara uygun şekilde yapılıyor. Atıklarınızı TMM’ye üye olmuş, lisanslı geri dönüşüm firmalarına verebilirsiniz. Ayrıca ‘yan ürün' veya ‘alternatif ham madde' kapsamında olan malzemelerinizi ya da kendi sahanız içinde geri kazanılmış malzemeleri de belirtebilir, ilgili standart ve belgeleri de sunarak başka bir firmanın üretim girdisi olmasını kolaylaştırarak çevresel ve ekonomik fayda elde edebilirsiniz.

TMM Projesi güncel mevzuatlar ile uyumlu mu?

Evet, Proje yan ürün, alternatif ham madde, tesis içi geri kazanım gibi tüm Türkiye mevzuatlarıyla uyumlu. Projeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan destek mektubuna buradan ulaşabilir, aşağıda da ilgili bölümü bulabilirsiniz:

“Türkiye Materials Marketplace Projesi (TMM)'nin öncelikle alternatif hammadde ve yan ürün kapsamında değerlendirilen atıklarla tehlikesiz atıklar için geliştirilmesi ve Atık Durumunun Sona Ermesi (End of Waste) kriterlerinin belirlenerek mevzuata aktarılmasının değerlendirilmesine yönelik ön çalışmanın Near Zero Waste Programı kapsamında yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.”

Ek olarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, web sitelerinde Proje'nin tanıtımını yaparak verdikleri desteği belirtmektedirler.
TMM projesinin parçası olarak EBRD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla Türk atık yönetimi çerçeve mevzuatını Avrupa Birliği'yle uyumlu hale getirmek üzerine bir iş birliği yapıyor. Bu iş birliğinin odağında Atık Durumunun Sona Ermesi Kriterleri’nin işlevsel hale gelmesi bulunuyor. Proje kapsamında yapılan çalışmayla bu kriterlerin hangi fırsatlar sunduğu ortaya konacak ve mevzuatsal düzenlemeler için bir yol haritası çıkarılacak. Böylece Türkiye'de ikincil malzeme pazarının oluşması desteklenecek.

Platform'a yalnızca depolanmış ve talep doğrultusunda hemen alıcıya teslim edebileceğim malzemelerimi mi koyabiliyorum? Günlük, haftalık gibi kısa sürede bertaraf edilen malzemelerimi de sisteme girebiliyor muyum?

Evet, temsili olarak da olsa ortalama bir miktarla bu malzemeleri sisteme girebilirsiniz. Rutin bertaraf süreçleriniz devam ederken bu bilgiler platformda kalıp uygun bir alternatif alıcı çıkması halinde güncel miktar ve temin zamanını alıcı ile netleştirebilirsiniz. Anlaşma olursa da işleme devam edersiniz.

TMM Projesi'ne üye olduktan sonra istediğimde Platform'dan çıkabiliyor muyum?

Evet, Platform'daki hesabınızı dilediğiniz zaman kapatabiliyor, üyelikten ayrılabiliyorsunuz.

Platform'a üye olduktan sonra minimum/maksimum etkileşim miktarı var mı?

Hayır, yok. Sisteme üye olduktan sonra dilediğiniz miktarda alım ve satım yapabilir veya gözlemci olarak herhangi bir alışveriş yapmadan da üyeliğinizi devam ettirebilirsiniz. Malzeme alışverişini kolaylaştırmak için TMM üyelerine yönelik farklı araçlar sunulmaktadır. Üyelerin sistemi etkin kullanarak etkileşim halinde olması ve alışveriş gerçekleştirmek için çaba göstermesi projenin başarısı açısından önemlidir.

Platform üzerinden tehlikeli atıkların satışını da yapabiliyor muyum?

Evet, ilgili mevzuatın gereklilikleri yerine getirildiği sürece sistem üzerinden her türlü malzeme alışverişi yapılabilir.

TMM Projesi kapsamında üyelere sağlanan teknik danışmanlığın içeriği nedir?

TMM üyelerine, atık yönetimi konusunda Proje Danışmanımız tarafından teknik danışmanlık veriliyor. Bu danışmanlık kapsamında dünyadaki ve Türkiye'deki örnekler, araştırmalar ve yenilikçi uygulamalar takip edilerek değerlendirilebilecek malzemelerinizin farklı sektörlerdeki kullanım alanları araştırılıyor, sinerji imkanları belirleniyor, Platform üyeleri arasından potansiyel firmalar tespit edilerek gerekli durumlarda sinerjilere yönelik fizibilite çalışmaları gerçekleştiriliyor. Böylece nasıl bertaraf edeceğinizi veya hangi sektörde, hangi yöntemle katma değerli bir ürün haline gelebileceğini bilmediğiniz atıklarınız ile ilgili bizlere danışabiliyor, son teknolojiler hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Diğer taraftan, sektörel ya da spesifik malzeme bazında daha detaylı analiz, Ar-Ge, vb. çalışmaların gerekmesi halinde teknik uzman havuzundan ilgili uzmanlarla ve/veya kurumlarla iş birliklerinin koordinasyonu da platform faaliyetlerimiz arasında yer alıyor.
Bunlara ek olarak şirketler, EBRD tarafından desteklenen, döngüsel ekonomi projelerinin geliştirilmesine olanak sağlayan TMM üyelerine özel ‘The Circular Vouchers' teknik destek araçlarına başvurabilirler. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Sinerji fırsatları kapsamında yatırım ihtiyacı doğması halinde EBRD'den destek alabiliyor muyuz?

EBRD döngüsel ekonomi yatırımlarına finansman desteği sağlamaktadır. Ayrıca, The Circular Vouchers aracılığıyla şirketler döngüsel ekonomi projeleri için ihtiyaç duydukları teknik danışmanlığa erişebilir ve alışverişlerin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan potansiyel yatırımları tespit edebilirler.