Neden Katılmalısınız?

Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla geliştirilen TMM Platformu, üyelere malzeme alışverişi imkanı sunarak maliyetlerini azaltmayı, farklı endüstrilerde yan ürün olarak kullanılabilecek malzemelerin sistem üzerinden el değiştirmesiyle ekonomik ve çevresel fayda yaratmayı amaçlar.

Yeni İş Fırsatları

 • Satmak ve satın almak istediğiniz malzemeleri platforma ekleyin.
 • Hammaddeye olan bağımlılığınızı azaltın.
 • Atık miktarınızı azaltın.
 • Hammaddelerinize alternatif olabilecek yan ürünler satın alın.
 • Bertaraf maliyetlerinden tasarruf edin, hatta malzemeleri tekrar kullanım ve geri dönüştürme yoluyla ek gelir kazanın.
 • Yakınınızdaki tesislerle iş birliği yaparak lojistik maliyetlerinizi azaltın.

MALİYETLERDEN TASARRUF

Materials Marketplace katılımcıları, gerek endüstriyel yan ürünlerden gerekse tüketicilerin elden çıkardıkları geri dönüştürülmüş malzemeler sayesinde uygun fiyatlı ham maddeler temin eder dolayısıyla önemli ekonomik tasarruflar elde eder.

Öte yandan, yan ürünleri ve atıkları için satış noktaları bulmak amacıyla Materials Marketplace'i kullanan işletmeler maliyetli atık sahası boşaltma ücretlerinden ve atık taşıma hizmetlerinden kaçınabilirler.

Materials Marketplace Projeleri'ne dahil olan birçok şirket, geri dönüşüm ve yeniden kullanım ile önemli miktarda gelir elde ediyor. Örneğin General Motors'un (GM) son yıllarda bu şekilde elde ettiği gelir 1 milyon dolar değerinde.

Kurumsal İtibar ve Rekabetçi Yaklaşım

 • Kaynak yönetimi konusunda rekabetçi bir yaklaşım geliştirin.
 • İkincil hammadde kullanarak CO2 emisyonlarınızı azaltın.
 • Sektörünüze öncülük ederek kurumsal itibarınızı güçlendirin.

Yeniden kullanım ve üretimde atık / yan ürün kullanımı ile ekonomik kalkınma, Türkiye için büyük bir fırsattır. Materials Marketplace, bölgesel olarak mevcut malzemelere ilişkin veri temelini sunarak bunları istekli girişimciler ve kurum içi girişimciler ile bir araya getirir.

EKONOMİK KALKINMA FIRSATLARI

Küresel olarak, döngüsel ekonomiye geçiş 2019 yılı itibariyle 100.000 yeni istihdam yaratma potansiyeline sahip, trilyon dolar değerinde bir ticari fırsattır (Ellen MacArthur Vakfı, 2014). Uluslararası Ekonomik Kalkınma Konseyi'nden 2015 Altın Mükemmellik Ödülü alan Materials Marketplace, bu döngüsel ekonomi fırsatlarının Türkiye'ye getirilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, inovatif yeni ekonomik kalkınma programlaması da projeye dahil edilerek, yeniden kullanım ve yeniden imalat işletmeleri kurmaları için girişimcilere ilham kaynağı olabilir ve bu yönde imkanlar sağlayabilir.


EBRD ile İş Birliği

 • Türkiye'deki teknik danışmanlardan ücretsiz destek almak için iletişime geçin.
 • Yatırım planı geliştirin ve Banka ile finansman imkanlarını görüşün.
 • The Circular Vouchers Türkiye'de enerji ve kaynak verimliliğini desteklemek için, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2013 ile fonlanmaktadır.

İş Birliği İmkanları ve İyi Uygulamalara Erişim

 • TMM websitesi, sosyal medya hesapları ve periyodik atölyeler yoluyla malzeme yönetimi konusundaki iyi uygulamalar ve güncel araştırmalar hakkında bilgi edinin.
 • Sürdürülebilirlik alanında yenilikçi çalışmalar yürüten ve sektörlerine yön veren firmalar ile bir araya gelin.
 • Türkiye'deki yasal çerçevenin geliştirilmesi çalışmalarına görüş bildirerek atıkların ikincil hammadde olarak değerlendirilmesine imkan sağlayın.ÇEVRESEL ETKİ

Materials Marketplace faaliyetlerinin işletmenizle ilgili bazı önemli raporlama göstergelerini tetikleme potansiyeli bulunur. Bunlardan bazıları; geri dönüştürülmüş girdi malzeme kullanılması, enerji tasarrufu önlemleri, toplam ağırlığı saptama ve ürünler ya da hizmetlerin etkilerinin azaltılmasına yönelik girişimlerdir.

Çevresel etki ölçümleri, her işlemin sonuçlanmasından sonra proje ekibi tarafından hesaplanmakta ve raporlanmaktadır.


Sera Gazlarının AZALTILMASI

Birleşmiş Milletler'in İklim Değişikliğine ilişkin Çerçeve Konvansiyonu'na (UNFCCC) göre Türkiye'de endüstriyel süreçler ve atık sektörü 2012 yılında sera gazı emisyonlarının, sırasıyla, yüzde 14,27'sini ve yüzde 8,23'ünü oluşturmuştur. Türkiye'de bu iki sektörün döngüsel pazar bakış açısıyla ele alınmasının aşağıdaki gibi faydaları olacaktır:

 • Atık ve malzeme yönetiminin gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması; ve
 • Endüstrinin daha yüksek düzeyde kaynak verimliliğine ulaşması ve bunun akabinde sera gazı emisyonlarının azaltılması.