The Circular Vouchers 2.0 kapsamında Toplam 200.000€'luk Teknik Destek Başvuruları Açıldı!


Geçtiğimiz senelerde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, TMM üyelerinin atık ve yan ürün transferlerini kolaylaştırmak için ‘Circular Vouchers’ adlı teknik destek paketi faaliyete geçirmişti.

The Circular Vouchers kapsamının genişletilerek yeniden tasarlanan The Circular Vouchers 2.0 ile TMM üyeleri toplam 200.000€'luk destekten faydalanabilecek.

Yeni dönem The Circular Vouchers 2.0 daha kapsamlı teknik desteğin yanı sıra uluslarası teknik uzmanlığa erişilmesini sağlayacaktır.

Halihazırda döngüsel ekonomi projelerinin tekno-ekonomik fizibilitesinin mevcut değerlendirmesine ek olarak;

1- Döngüsel ekonomi projelerinin ve döngüsel şirketlerin kredibilitesinin değerlendirilmesi,

2- Yerel şirketlere döngüsel uygulamalarında ileri gelen uluslararası şirketler tarafından mentörlük yapılması,

3- İşletmelerde kapasite geliştirme ve teknik personelin döngüsel ekonomiyi konusunda eğitilmesi,

4- Şirketlerin kurumsal stratejisine / yönetişimine döngüselliğin dahil edilmesi konularında destek sağlanacaktır.

The Circular Vouchers 2.0 ile, firmalara  75.000 €'ya kadar olacak şekilde teknik destek sağlanacak olup bütçenin %15'inin firmalar tarafından karşılanması beklenmektedir.

The Circular Vouchers 2.0 başvurusu yapmak isteyen şirketlerin Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformuna üye olması ve "Üye Döngüsellik Yönetimi Değerlendirme" anketine katılmaları beklenmektedir. Anket sonucunda belirlenen öncelikler doğrultusunda The Circular Vouchers 2.0 başvuru içeriklerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

  • The Circular Vouchers 2.0, TDEP üyelerine özel tasarlanmış bir teknik destek hizmetidir.
  • Her firma bir destekten faydalanabilmektedir.

Son Başvuru tarihi 8 Nisan 2022!

Üye Döngüsellik Yönetimi Değerlendirme Anketi ve Başvuru formu için melisc@skdturkiye.org