The Circular Vouchers 2.0 kapsamında Toplam 200.000€'luk Teknik Destek Başvuruları Açıldı!

The Circular Vouchers 2.0 Başvuru Formu için tıklayınız

Geçtiğimiz senelerde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, TMM üyelerinin atık ve yan ürün transferlerini kolaylaştırmak için ‘Circular Vouchers’ adlı teknik destek paketi faaliyete geçirmişti.

The Circular Vouchers kapsamının genişletilerek yeniden tasarlanan The Circular Vouchers 2.0 ile TMM üyeleri toplam 200.000€'luk destekten faydalanabilecek.

Yeni dönem The Circular Vouchers 2.0 daha kapsamlı teknik desteğin yanı sıra uluslarası teknik uzmanlığa erişilmesini sağlayacaktır.

Halihazırda döngüsel ekonomi projelerinin tekno-ekonomik fizibilitesinin mevcut değerlendirmesine ek olarak;

1- Döngüsel ekonomi projelerinin ve döngüsel şirketlerin kredibilitesinin değerlendirilmesi,

2- Yerel şirketlere döngüsel uygulamalarında ileri gelen uluslararası şirketler tarafından mentörlük yapılması,

3- İşletmelerde kapasite geliştirme ve teknik personelin döngüsel ekonomiyi konusunda eğitilmesi,

4- Şirketlerin kurumsal stratejisine / yönetişimine döngüselliğin dahil edilmesi konularında destek sağlanacaktır.

The Circular Vouchers 2.0 ile, firmalara  75.000 €'ya kadar olacak şekilde teknik destek sağlanacak olup bütçenin %10'unun firmalar tarafından karşılanması beklenmektedir.

The Circular Vouchers 2.0 Netherlands Trust fonu tarafından finanse edilmektedir.

Kimler Başvurabilir?

  • The Circular Vouchers 2.0, TMM üyelerine özel tasarlanmış bir teknik destek hizmetidir.
  • Her firma bir destekten faydalanabilmektedir.

Son Başvuru tarihi 30 Ekim 2020!

Başvuru formalarınızı lütfen KilicB@ebrd.com ve deniz.yurtsever@now-turkey.org adreslerine iletiniz.