Döngüsel Ekonomi Platformu

SKD Türkiye ve EBRD olarak döngüsel ekonomi konusunda farkındalık yaratmak ve bu yeni döneme geçişi hızlandırmak için 2016 yılında güçlerimizi birleştirdik. İş birliğimizin başından itibaren iş dünyasının geleneksel, etkisi düşük yöntemlerden uzaklaşması ve yeni iş yapış biçimlerini deneyimlemesi için çeşitli araçlar ve teknik destekler geliştirdik. Yolculuk döngüsel ekonomi kavramının etrafında bir ekosistem yaratmamıza imkan tanıyan, Türkiye Materials Marketplace (TMM) ile başladı.

Geçtiğimiz 4 yıl boyunca, döngüsel ekonomiyle ilgili her şeyin ayrıntılı açıklandığı bir alanın ihtiyacını hissettik. Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu'nun kurulması ile döngüsel ekonomi alanındaki bilgi/kaynak ihtiyacını gidermek, ölçüm mekanizmaları sunmak, teknik hibe destekleri sağlamak ve işbirliği olanakları yaratmayı amaçlıyoruz.

Mevcut platformda bilgi merkezi niteliğinde bir knowledge hub, bir e-ticaret platformu (TMM), ölçüm araçları, ve döngüsel ekonomiye geçişlerini gerçekten hızlandırmak isteyen şirketler için eğitim, finansal fırsatlar ve danışmanlık hizmetleri bulunuyor.

Bu ortak çabanın, şirketlere fırsatları belirleme ve onları hayata geçirme süresince ihtiyaç duyacakları çözümleri sunma konusunda destekleyeceğine inanıyoruz.

Proje Yürütücüsü: SKD Türkiye

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), 2004 yılında 13 özel sektör temsilcisinin öncülüğünde kurulmuş ve sadece kurumsal üyelik kabul eden bir iş dünyası derneğidir.

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD- World Business Council for Sustainable Development) Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olan SKD Türkiye, bu işbirliğinin beraberinde getirdiği sürdürülebilirlik birikimini de çalışma grupları faaliyetleri aracılığıyla üyeleriyle ve çeşitli platformlarda paydaşlarıyla paylaşır.

SKD Türkiye, üye şirketlerin birbirlerinden öğrendiği, ilham aldığı, birlikte değer ürettiği, güçlü partnerlerle iletişimde bulundukları, küresel ve ulusal çapta sürdürülebilirlikle ilgili gelişmeler ve bilgi birikiminden faydalanabildiği ve elde ettiği uzmanlıkla kendi sürdürülebilirlik yolculuklarına ivme kazandırdığı önemli bir platformdur.

Proje Geliştiricisi: EBRD

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) 1991 yılında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin, bölgedeki komünizmin çöküşünden sonra, piyasa ekonomisine geçişi için uluslararası bir finans kuruluşu olarak kurulmuştur. EBRD şu anda Orta Avrupa'dan Orta Asya’ya, Güney ve Doğu Akdeniz ile Batı Şeria ve Gazze'ye kadar yaklaşık 40 ülkede faaliyet göstermektedir. EBRD'nin hissedarları beş kıtadan 69 ülke dışında Avrupa Birliği ve Avrupa Yatırım Bankası'dır.

2015 yılında EBRD, çevresel fayda amaçlayan yatırımları misyonuna dahil ederek Yeşil Ekonomiye Geçiş yaklaşımını benimsemiştir. Amaç, çevresel olarak sürdürülebilir, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişe hizmet eden projelerin finansmanını artırmak ve ekonomilerin doğal varlıkları tüketen karbon-yoğun, kirletici bir yola girmesini önlemeye yardımcı olmaktır.