FİRMALAR İÇİN ÜCRETSİZ EĞİTİM BAŞVURU ÇAĞRISI

TÜRKİYE DÖNGÜSEL EKONOMİ PLATFORMU

DÖNGÜSEL İŞ TASARIMI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

1. Oturum - 22.09.2021

2. Oturum - 06.10.2021

3.Oturum – 20.10.2021

Döngüsel ekonomi, kaynakları ekonomi içinde mümkün olduğunca uzun süre tutarken fiziksel kaynakların değerini koruyan, ham madde tüketimini, atık oluşumunu ve değer zinciri risklerini en aza indirgemek amacıyla kullanım ömrünün sonunda değeri yakalayan, ekonomiye daha fazla esneklik kazandıran yeni bir ekonomik kalkınma modelidir. Döngüsel ekonomi, şirketlerin çevresel etkilerini azaltırken, maliyetlerini düşürme ve yenilikler geliştirme konusunda rehberlik eder.

SKD Türkiye ve EBRD iş birliği ile yürütülen Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu (TDEP) sahip olduğu farklı araçlarla şirketleri döngüsel fırsatları belirleme ve onları hayata geçirme süresince ihtiyaç duyacakları çözümleri sunma konusunda desteklemektedir.

TDEP araçlarından biri olarak faaliyet gösteren ve sirketlerin döngüsel ekonomi konusundaki fırsatları belirleyerek yeni ürün, hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesinde somut adımlar atmasını destekleyen Döngüsel İş Tasarımı Eğitim Programı aracılığıyla bugüne kadar 50’nin üzerinde şirket kendi süreçlerine özel döngüsel ekonomi çözümleri geliştirmiş ve projelendirmiştir.

Yeni dönemde, EBRD desteğiyle TDEP üyesi 10 firma bu programdan ücretsiz faydalanacak.

Şirketler bu eğitime katılarak, döngüsel ekonomi olanakları hakkında kapsamlı bilgi edinecek, fırsatları keşfedecek, küresel ağ ve bilgi birikimine erişerek değer yaratacaklar.

Döngüsel İş Tasarımı Eğitim Programı

Şirketlerin döngüsel ekonomi stratejileri geliştirmelerine adım adım rehberlik eden 3 ayrı oturumdan ve 19 farklı modülden oluşan çevrimiçi, uygulamalı bir eğitim programıdır. Katılımcılar, mevcut iş yapış biçimlerini yeniden ele alarak, yaratıcılık ve yenilikçilik odağında döngüsel ekonomi çözümlerini aşamalı olarak geliştirirler. Toplam 5 haftalık birebir eğitim ve mentörlükleri içeren bu eğitim programı ile katılımcılar, kurumsal ve toplumsal değer yaratan döngüsel ekonomi çözümlerini tasarlarken, potansiyel iş birliklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir dizi tasarım odaklı düşünme faaliyetini gerçekleştirir.

Bu eğitim programı ile;

• Döngüsel ekonomi konusunda somut, pratik, faydalı bilgi ve araçlara erişebilirsiniz.

• Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla şirketiniz için yeni iş fırsatları yaratabilirsiniz.

• Yeni fırsatlarla rekabet gücünüzü arttırabilir, şirketiniz ve müşterileriniz için yeni değerler yaratabilirsiniz.

• Ürünlerin ve malzemelerin yeniden kullanıldığı ve ham maddelerin değerlerini korudukları döngüsel bir ekonominin gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

• Kolektif çalışma ile diğer katılımcılarla etkileşim kurabilir ve farklı sektörlerden ilham alabilirsiniz.

• Şirketler için gerçekleştirilebilecek kısa vadeli planların yanı sıra, gelecekteki olası sistem değişikliklerine ilişkin genel bir bakış açısı elde edebilirsiniz.

• Yenilikçi gelişme ve uygulamalarla iş modelinizin yeniden değerlendirebilirsiniz.

Döngüsel İş Tasarımı Eğitim Programı Genel Çerçeve

1. Adım – Başlama: Fırsatların belirlenmesi

Bu atölyede, döngüsel ekonomi kavramı, ilkeleri, iş modelleri ve stratejileri derinlemesine incelenir. Diğer şirketler ile birlikte, mevcut değer zincirlerindeki yıkım değerleri detaylandırılır ve ortaya çıkan döngüsel iş fırsatları her şirket özelinde farklı olacak şekilde değerlendirilir.

2. Adım – Tasarlama: Döngüsel ekonomi çözümlerinin yaratılması

2. aşamada, uygulamalı çalışma başlar. Katılımcılar, kaynak kullanımı ve seçimi, süreç ve performans yönetiminde iyileştirme fırsatlarını belirlemek için tasarlanmış alıştırmalar aracılığıyla yönlendirilir. Bu bölümde her katılımcının kendi şirketi/sürecine uygun 3 döngüsel ekonomi fırsatını belirlemesi beklenir.

3. Adım - Uygulama: Yol haritası & fizibilite

Son aşamada katılımcılar, şirketleri için belirledikleri döngüsel ekonomi yaklaşımını ölçeklendirmek ve uygulamak için proje planları üzerinde çalışırlar. Her şirket, döngüsel önerisini hayata geçirmek için bir yol haritası hazırlar. Eğitim boyunca işlenen tüm materyaller bir çevrimiçi Döngüsel İş Kanvasında toplanır ve ardından katılımcıların hazırladığı döngüsel teklif sunumu ile program tamamlanır.

Program Hakkında Genel Bilgiler

• Program CIRCO ve SKD eğitmenleri tarafından yürütülmektedir.

• Program Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

• Eğitim boyunca çevrimiçi iş birliği platformu Mural üzerinden çalışılacaktır.

• Program, 2 tam gün ve 1 yarım gün sürecek çevrimiçi canlı eğitim oturumlarından oluşur. Eğitim günleri arasında 2 haftalık çalışma ve iş planı geliştirme boşlukları bulunmaktadır. Bu boşlukta katılımcılar eğitmenlerle birebir görüşmeler gerçekleştirirler.

• Atölye günleri haricinde katılımcıların yukarıda belirtilen alıştırmaları tamamlamak üzere haftada ortalama 4 saatlik çalışma süreleri ayırmaları beklenmektedir.

• Katılımcıların programı başarıyla tamamladıklarına dair sertifika alabilmeleri için:

- Program kapsamındaki ödevlerin, uygulamaların ve eğitim materyallerinin katılımcılar tarafından tamamlanması zorunludur.

- Ara görüşmeler ve uygulama atölyelerine katılım zorunludur.

Başvuru ve Süreç

• Katılımcı firmaların Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu üyesi olması gerekmektedir.

• Döngüsel İş Tasarımı Eğitim Programı’ndan yararlanmak isteyen firma, başvuru formunu doldurarak 01/09/2021 tarihine kadar melisc@skdturkiye.org adresine gönderecektir.

• Proje ekibi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında programa katılmaya hak kazanan 10 firma platformun iletişim mecraları aracılığıyla duyurulacaktır.

Kimler katılabilir?

Eğitime aynı şirketten en az 2 kişinin katılması beklenir. Özellikle üretim ve ar-ge, operasyon, pazarlama, satış, iş geliştirme departmanlarının katılması tavsiye edilir.

Değerlendirme Kriterleri

• Firmanın döngüsel ekonomi vizyonu ve çıkabilecek projeleri gerçekleştirme potansiyeli

• Firma içerisinde olası projeleri sahiplenerek hayata geçirilmesine destek olacak ekiplerin varlığı

• Başvuru aşamasında verilen bilgiler ve öncelikli beklentiler

• Firmanın döngüsel ürün ve hizmet konularındaki potansiyeli

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.