1. Oturum – 14 Kasım 2023, Salı

2. Oturum – 16 Kasım 2023, Perşembe

3. Oturum – 21 Kasım 2023, Salı

Döngüsel ekonomi, kaynakları ekonomi içinde mümkün olduğunca uzun süre tutarken fiziksel kaynakların değerini koruyan, ham madde tüketimini, atık oluşumunu ve değer zinciri risklerini en aza indirgemek amacıyla, kullanım ömrünün sonunda değeri yakalayan, ekonomiye daha fazla esneklik kazandıran yeni bir ekonomik kalkınma modelidir. Döngüsel ekonomi, ayrıca şirketlerin çevresel etkilerini azaltırken, maliyetlerini düşürme ve yenilikler geliştirme konusunda rehberlik etmektedir.

SKD Türkiye ve EBRD iş birliği ile yürütülen Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu (TDEP) sahip olduğu farklı araçlarla şirketleri döngüsel fırsatları belirleme ve onları hayata geçirme süresince ihtiyaç duyacakları çözümleri sunma konusunda desteklemektedir.

TDEP araçlarından biri olarak faaliyet gösteren ve şirketlerin döngüsel ekonomi konusundaki fırsatları belirleyerek yeni ürün, hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesinde somut adımlar atmasını destekleyen Döngüsel İş Tasarımı Sertifika Programı aracılığıyla; bugüne kadar 150’nin üzerinde şirketten yaklaşım 450 katılımcı kendi süreçlerine özel döngüsel ekonomi çözümleri geliştirmiş ve projelendirmiştir.

Şirketlerin döngüsel ekonomi stratejileri geliştirmelerine adım adım rehberlik eden “Döngüsel İş Tasarımı Sertifika Programı”, 3 oturum ve 19 farklı modülden oluşan çevrim içi, uygulamalı bir eğitim programıdır. Programa katılanlar, mevcut iş yapış biçimlerini yeniden ele alarak, yaratıcılık ve yenilikçilik odağında döngüsel ekonomi çözümlerini aşamalı olarak geliştirebilir, kurumsal ve toplumsal değer yaratan döngüsel ekonomi çözümlerini tasarlarken, potansiyel iş birliklerini ortaya çıkaracak tasarım odaklı düşünme faaliyetini gerçekleştirme fırsatı elde edeceklerdir.

Program katılımcıları ayrıca, döngüsel ekonomi olanakları hakkında kapsamlı bilgi edinecek, fırsatları keşfedecek, küresel ağ ve bilgi birikimine erişerek şirketleri için değer yaratma olanağına sahip olacaklardır. 14, 16 ve 21 Kasım 2023 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştireceğimiz “Döngüsel Ekonomi İş Tasarımı Sertifika Programı” hakkında detaylı bilgileri ve katılım koşullarını aşağıda görebilirsiniz.

Döngüsel İş Tasarımı Sertifika Programı Kazanımları

 • Döngüsel ekonomi konusunda somut, pratik, faydalı bilgi ve araçlara erişebilirsiniz.
 • Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla şirketiniz için yeni iş fırsatları yaratabilirsiniz.
 • Yeni fırsatlarla rekabet gücünüzü arttırabilir, şirketiniz ve müşterileriniz için yeni değerler yaratabilirsiniz.
 • Ürünlerin ve malzemelerin yeniden kullanıldığı ve ham maddelerin değerlerini korudukları döngüsel bir ekonominin gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
 • Kolektif çalışma ile diğer katılımcılarla etkileşim kurabilir ve farklı sektörlerden ilham alabilirsiniz.
 • Şirketler için gerçekleştirilebilecek kısa vadeli planların yanı sıra, gelecekteki olası sistem değişikliklerine ilişkin genel bir bakış açısı elde edebilirsiniz.
 • Yenilikçi gelişme ve uygulamalarla iş modelinizin yeniden değerlendirebilirsiniz.

Döngüsel İş Tasarımı Sertifika Programı Genel Çerçevesi

1. Adım – Başlama: Fırsatların Belirlenmesi

İlk aşamada, döngüsel ekonomi kavramı, ilkeleri, iş modelleri ve stratejileri derinlemesine incelenir. Diğer şirketler ile birlikte, mevcut değer zincirlerindeki yıkım değerleri detaylandırılır ve ortaya çıkan döngüsel iş fırsatları her şirket özelinde farklı olacak şekilde değerlendirilir.

2. Adım – Tasarlama: Döngüsel Ekonomi Çözümlerinin Yaratılması

İkinci aşamada, uygulamalı çalışma başlar. Katılımcılar, kaynak kullanımı ve seçimi, süreç ve performans yönetiminde iyileştirme fırsatlarını belirlemek için tasarlanmış alıştırmalar aracılığıyla yönlendirilir. Bu bölümde her katılımcının kendi şirketi/sürecine uygun üç döngüsel ekonomi fırsatını belirlemesi beklenir.

3. Adım - Uygulama: Yol haritası ve Fizibilite

Son aşamada katılımcılar, şirketleri için belirledikleri döngüsel ekonomi yaklaşımını ölçeklendirmek ve uygulamak için proje planları üzerinde çalışırlar. Her şirket, döngüsel önerisini hayata geçirmek için bir yol haritası hazırlar. Eğitim boyunca işlenen tüm materyaller bir çevrim içi Döngüsel İş Kanvasında toplanır ve ardından katılımcıların hazırladığı döngüsel teklif sunumu ile program tamamlanır.

Program Hakkında Genel Bilgiler

 • Program çevrim içi Zoom platformu üzerinde gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim boyunca çevrim içi iş birliği platformu Mural üzerinde çalışılacaktır.
 • Programın süresi 2 tam ve 1 yarım günden oluşmaktadır.
 • Eğitim günleri arasında ödev çalışmaları ve iş planı geliştirme boşlukları bulunmaktadır.
 • Program kapsamındaki ödevlerin, uygulamaların ve eğitim materyallerinin katılımcılar tarafından tamamlanması zorunludur.
 • Program kapsamında düzenlenecek Uygulama Atölyelerine katılım zorunludur.

Programa Kimler katılabilir?

 • Eğitime aynı şirketten en az 2 kişinin katılması zorunludur.
 • Özellikle üretim ve Ar-Ge, operasyon, pazarlama, satış, iş geliştirme bölümlerinden çalışanların katılması tavsiye edilmektedir.

Eğitim Ücreti

 • SKD Türkiye ve TDEP üyesi olan veya TDEP iş birliği bulunan şirketler için: 17.500,00 TL+KDV (2 Kişi Katılım Bedeli)
 • SKD Türkiye ve TDEP üyesi olmayan veya TDEP iş birliği bulunmayan şirketler için: 20.000,00 TL+KDV (2 Kişi Katılım Bedeli)

Şirketlerden ilave katılımcı olması durumunda kişi başı ek eğitim ücreti 3.750,00 TL+KDV’dir.

Program Başvurusu Hakkında

 • Döngüsel İş Tasarımı Sertifika Programı’na katılım sağlamak isteyen şirketlerin en geç 8 Kasım 2023 tarihine kadar seydad@skdturkiye.org adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.