Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından işletmeler için oluşturulan Circular Transition Indicators (CTI), şirketlerin değer zincirleri boyunca döngüselliği nasıl artırabileceklerini ve bunun iklim ve doğa üzerindeki etkilerini nasıl azaltabileceklerini anlamaya yarayan güvenilir bir ölçüm çerçevesi sağlar.

Küresel ölçekte en yaygın kullanılan döngüsellik değerlendirme çerçevelerinden biri olan ve WBCSD tarafından geliştirilen CTI Fashion Initiative de Circular Transition Indicators’dan (CTI) yararlanarak hesap verebilirliği teşvik etmek ve değişimi teşvik etmek amacıyla döngüselliği ölçecek standartlaştırılmış bir çerçeve ihtiyacını karşılıyor.

Bu rapor tasarlanırken, moda değer zincirindeki şirketleri, ürün portföylerinde, süreçlerinde ve şirket çapındaki operasyonlarında daha yüksek döngüselliğe ulaşma yolculuğuna çıkarken desteklemek hedeflendi. Amaç, moda için döngüsel bir ekonomiyi büyütmek ve değer zincirindeki tüm oyuncuların daha fazla kullanılabilen, yeniden yapılabilen, güvenli, geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir girdilerden yapılan ürünler sunmasına yardımcı olmaktır.

Bu kılavuz, moda değer zincirindeki tüm paydaşlara yöneliktir. CTI, tekstil üreticileri gibi üretimde yer alan oyunculardan alt pazardaki markalara ve perakendecilere kadar yukarı yönde başlayarak temel çizgilerin oluşturulmasına, en yüksek etkiye sahip stratejilerin belirlenmesine ve iyileştirmelerin izlenmesine yardımcı olabilir. Şirketler, kaynak kullanımlarının döngüselliğini iyileştirmenin ötesinde, hangi döngüsel stratejilerin karbon azaltımı ve biyolojik çeşitliliğin restorasyonu yol haritaları üzerinde en olumlu etkileri sağladığını anlamak için CTI'ya güvenebilirler. Metodolojinin yakında çıkacak bir versiyonu ise sosyal etki ölçümlerini içerecektir. Bu kapsamda moda değer zincirindeki tüm paydaşlar bu kılavuzu incelemeye ve döngüsel performans için tercih ettikleri çerçeve olarak CTI'yı benimsemeye davet ediliyor. Ortak bir dil konuşarak ve başarıyı ölçmek için birleşik bir yöntem benimseyerek moda değer zincirini bir değer döngüsüne dönüştürebileceği düşünülüyor. ​

CTI Fashion Initiative, sektör paydaşlarını olumlu değişim için sektöre özgü ölçümleri benimsemeye çağırıyor. İşletmeler bu göstergeleri entegre ederek operasyonlarını daha döngüsel ve sürdürülebilir bir geleceğe yönlendirirken aynı zamanda karlılığı da koruyabilirler.

CTI kullanımı ile ilgili detaylı bilgi almak için ekibimize ulaşabilirsiniz.

CTI Fashion Initiative’e ulaşmak için tıklayınız.