Firma Ön Değerlendirme Desteği Amaç ve Kapsamı

Ön değerlendirme desteği üye firmalara ücretsiz olarak sağlanan bir hizmettir. Desteğin amacı, başvuruda bulunan firmanın prosesleri, girdi-çıktıları ve içinde yer aldığı değer zinciri dikkate alınarak başta malzeme alışverişleri olmak üzere döngüsel ekonomi ile ilgili öncelikli fırsat alanlarının belirlenmesidir. Söz konusu değerlendirme başvuru yapan firmanın önereceği ya da SKD Türkiye Proje Ekibi tarafından belirlenen bir sektör uzmanı tarafından gerçekleştirilecektir. Destekten öncelikli olarak gıda, plastik, elektrikli-elektronik ekipmanlar ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yararlanması ve her sektörden iki firmanın desteklenmesi hedeflenmektedir.

Malzeme alışveriş (endüstriyel simbiyoz) fırsatları kapsamında; firmanın kullanabileceği ve/veya değerlendirmek üzere verebileceği öncelikli atık, ikincil hammadde, yan ürün, alternatif hammadde, standart dışı ürün, vb. malzemeler ve olası kullanım yöntemleri değerlendirilecektir.

Diğer döngüsel ekonomi fırsatları kapsamında ise; ürünlerin tüm değer zincirindeki en belirgin atık ve kayıpların minimize edilerek değer yaratılmasını sağlayacak ürün ömrünün uzatılması, tekrar kullanım, yeniden üretim, geri dönüşüm, ileri dönüşüm, geri kazanım, vb. fırsatlardan öncelikli ve yüksek potansiyelli olanlar tespit edilecektir.

Elde edilen çıktılar, firmanın bu alanda bir yol haritası oluşturmasına yardımcı olurken platform aracılığıyla gerçekleştirilecek işbirliklerini de hızlandıracaktır. Firmalar ayrıca, belirlenen öncelikli alan ve proje fikirleri ile ilgili daha ayrıntılı teknik değerlendirme ve fizibilite çalışmalarının yapılması için yine üye firmalara sağlanan “The Circular Vouchers 2.0.” desteğine başvuruda bulunabileceklerdir.

Başvuru ve Süreç

- Ön değerlendirme desteğinden yararlanmak isteyen firma, ekteki başvuru formunu doldurarak 15/06/2020 tarihine kadar melisc@skdturkiye.org adresine gönderecektir.

- SKD Türkiye Proje ekibi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında firmanın çalışma için uygun bulunup bulunmadığı firmaya iletilecektir.

- Uygun bulunması halinde çalışmayı yürütecek sektör uzmanı, çalışmanın kapsam ve takvimi netleştirilecektir. Çalışmanın bir aylık süre içinde tamamlanması öngörülmektedir.

- Çalışma kapsamında firma, ilgili uzmana prosesleri, girdi-çıktıları ve içinde yer aldığı değer zinciri ile ilgili bilgileri iletecektir. İhtiyaca ve şartlara bağlı olarak uzman firmayı ziyaret edebilecektir.

- Çalışmanın sonucunda uzman tarafından hazırlanan taslak rapor firma ve SKD Türkiye Proje ekibi tarafından incelenecek, görüşler doğrultusunda nihai hale getirilerek taraflara iletilecektir.

- Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız (doc)

Değerlendirme Kriterleri

- Yukarıda belirtilen öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara öncelik verilecektir.

- Firmanın başvuru aşamasında verdiği bilgiler ve varsa öncelikli beklentileri dikkate alınacaktır.

- Gerekli bilgilerin SKD Türkiye Proje ekibi ve ilgili sektör uzmanı ile paylaşımında sıkıntıların olmaması dikkate alınacaktır.

- Firmanın sektörün genelini temsil eden özelliklerde olması tercih sebebi olacaktır.