Firma Ön Değerlendirme Desteği Amaç ve Kapsamı

Ön değerlendirme desteği üye firmalara ücretsiz olarak sağlanan bir hizmettir. Desteğin amacı, başvuruda bulunan firmanın prosesleri, girdi-çıktıları ve içinde yer aldığı değer zinciri dikkate alınarak başta malzeme alışverişleri olmak üzere döngüsel ekonomi ile ilgili öncelikli fırsat alanlarının belirlenmesidir. Söz konusu değerlendirme başvuru yapan firmanın önereceği ya da SKD Türkiye Proje Ekibi tarafından belirlenen bir sektör uzmanı tarafından gerçekleştirilecektir. Destekten öncelikli olarak gıda, plastik, elektrikli-elektronik ekipmanlar ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yararlanması ve her sektörden iki firmanın desteklenmesi hedeflenmektedir.

Malzeme alışveriş (endüstriyel simbiyoz) fırsatları kapsamında; firmanın kullanabileceği ve/veya değerlendirmek üzere verebileceği öncelikli atık, ikincil hammadde, yan ürün, alternatif hammadde, standart dışı ürün, vb. malzemeler ve olası kullanım yöntemleri değerlendirilecektir.

Diğer döngüsel ekonomi fırsatları kapsamında ise; ürünlerin tüm değer zincirindeki en belirgin atık ve kayıpların minimize edilerek değer yaratılmasını sağlayacak ürün ömrünün uzatılması, tekrar kullanım, yeniden üretim, geri dönüşüm, ileri dönüşüm, geri kazanım, vb. fırsatlardan öncelikli ve yüksek potansiyelli olanlar tespit edilecektir.

Elde edilen çıktılar, firmanın bu alanda bir yol haritası oluşturmasına yardımcı olurken platform aracılığıyla gerçekleştirilecek işbirliklerini de hızlandıracaktır. Firmalar ayrıca, belirlenen öncelikli alan ve proje fikirleri ile ilgili daha ayrıntılı teknik değerlendirme ve fizibilite çalışmalarının yapılması için yine üye firmalara sağlanan “The Circular Vouchers 2.0.” desteğine başvuruda bulunabileceklerdir.

Sektör Uzmanlarının Yürüteceği Çalışmalar ve Beklenen Çıktılar

Her sektörden iki firmanın ön değerlendirme desteğinden yararlanması öngörülmektedir. Söz konusu iki firmaya ait çalışmalar tek bir uzman ya da iki uzmandan oluşan bir ekip tarafından yürütülecektir.

Uzman(lar)ın firma özelinde malzeme alışveriş ve diğer döngüsel ekonomi fırsatlarını belirlemeleri beklenmektedir. Çalışmaların esas olarak firmalardan gelecek bilgiler doğrultusunda “masa-başında” yürütülmesi, özellikle gerekli bulunması halinde kısa firma ziyaretlerinin yapılması öngörülmektedir. Uzman(lar)ın, iki firma için yürütecekleri çalışmalardan yola çıkarak sektöre/alt-sektöre yönelik genelleştirilmiş kısa bir kılavuz hazırlanması da beklenmektedir. Buna göre uzman(lar)dan beklenen çıktılar şunlardır:

- İki firma için, değer zinciri incelemesi ve malzeme alışverişleri (endüstriyel simbiyoz) başta olmak üzere öncelikli döngüsel ekonomi fırsatlarını içeren birer rapor

- Firma çalışmalarından yola çıkarak sektör/alt-sektör geneline yönelik değer zinciri incelemesi ve malzeme alışverişleri (endüstriyel simbiyoz) başta olmak üzere öncelikli döngüsel ekonomi fırsatlarına yönelik kısa kılavuz

Başvuru ve Süreç

- Firmaların ön değerlendirme çalışmalarını yürütmek isteyen sektör uzmanları ekteki başvuru formunu doldurarak 22/06/2020 tarihine kadar melisc@skdturkiye.org adresine gönderecektir.

- SKD Türkiye Proje ekibi tarafından, destekten yararlanmak isteyen firmalar ve sektörleri de dikkate alınarak bir değerlendirme yapılacaktır.

- Uygun eşleştirmelerin yapılabilmesi halinde, firmalar ve sektör uzman(lar)ı ile çalışma kapsamı ve takvimi netleştirilecektir. Çalışmanın bir aylık süre içinde tamamlanması öngörülmektedir.

- Çalışma kapsamında firmalar, uzmana prosesleri, girdi-çıktıları ve içinde yer aldığı değer zinciri ile ilgili bilgileri iletecektir. İhtiyaca bağlı olarak uzman firmayı ziyaret edebilecektir.

- Çalışmanın sonucunda uzman tarafından hazırlanan taslak rapor firma ve SKD Türkiye Proje ekibi tarafından incelenecek, görüşler doğrultusunda nihai hale getirilerek taraflara iletilecektir.

- Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız (doc)

Değerlendirme Kriterleri

- Başvuruda bulunan/seçilen firmaların sektör ve alt-sektörleri doğrultusunda en uygun uzmanlar belirlenecektir.

- Uzmanların ilgili sektörde daha önce benzer çalışmalar yürütmüş olması tercih sebebidir.

- Uzmanlar başvurularında ön değerlendirme yapabilecekleri firma önerisinde bulunabileceklerdir. Bu durumda söz konusu firmaların destekten yararlanmak için ayrıca başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ücret

İki firmanın ön değerlendirme çalışması ve kısa sektör kılavuzu için uzman(lar)a her şey dahil toplam 18.000 TL + KDV ödeme yapılacaktır.