The Circular Vouchers - İyi Uygulamalar

2018 – 2021 döneminde, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu kapsamında hem Türkiye Materials Marketplace faaliyetlerini ve üyeler arası malzeme alışverişlerini hem de üyelerimizin döngüsel ekonomiye geçiş süreçlerini desteklemek amacıyla, sırasıyla Circular Vouchers 1.0 ve Circular Vouchers 2.0 teknik danışmanlık destek programları uygulanmıştır. Bu desteklerden farklı sektörlerden 24 platform üyesi firma yararlanmıştır. Firmaların sektörel dağılımı aşağıdaki gibidir:

DESTEKLENEN PROJELER: