SKD Türkiye olarak, çağımızın kaynak sürdürülebilirliği ihtiyacına küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde alınan önlemler ve gerçekleştirilen müdahalelere katkı sağlamak amacıyla, Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G) ve DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi (DCube) iş birliğiyle 1-5 Mart 2021 tarihleri arasında Döngüsel Ekonomi Haftası’nı düzenliyoruz.

Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası Avrupa’da da gerçekleştirilen benzer haftalar ölçeğindeki ilk ulusal etkinlik niteliğinde olup, hafta boyunca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Düzenlemesi, Döngüsel Ekonomi Çözümleri, Sektörel Yaklaşımlar, Döngüsel Ekonomi İnovasyonu, Döngüsel Ekonomi Finansmanı gibi ana başlıkları çeşitli ülkelerdeki uzman ve iş dünyası temsilcilerinin bakış açıları ile değerlendirecektir.

Program akışı ve kayıt için görsele tıklayabilirsiniz.