2013 yılından bu yana her yıl düzenlediğimiz Sürdürülebilir Finans Forumu’nun yedincisini bu yıl, 23 Şubat 2020 Salı günü, saat 11:00’de çevrim içi olarak gerçekleştiriyoruz.

Sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir gelecek için yeni politikalar belirlemeyi zorunlu hale getiren pandemi süreci, aynı zamanda uluslararası kaynaklara erişim ve bu alandaki yeni yatırımların desteklenmesi için ülkemiz açısından önemli bir fırsat da sunmaktadır.

AB Yeşil Mutabakatının gitgide önem kazandığı, “Döngüsel Ekonomi” gibi yeni modellerin ekonominin geleceğini şekillendirmeye başladığı bu dönemde, “Yeşil Dönüşüm” konusunu ve Türkiye’nin yeşil dönüşümden alacağı payın nasıl artırılabileceğini ele alacağız.

Ayrıca ‘’Yeşil Dönüşüm ve Türkiye’ye Etkileri’’ başlığı ile gerçekleştireceğimiz VII. Sürdürülebilir Finans Forumu’nda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği ile Türkiye’nin Düşük Karbonlu ve Döngüsel Ekonomi Odaklı Dönüşümü Çağrısı’nın lansmanını da yapacağız.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Sayın Mehmet Ali Akben’in açılış konuşmalarıyla onurlandıracakları 23 Şubat 2020 Salı günü, saat 11:00’de düzenleyeceğimiz “VII. Sürdürülebilir Finans Forumu''nun programına ulaşmak ve kayıt olmak için lütfen aşağıdaki görsele tıklayınız.

Program Akışı

11.00-11.05

Hoşgeldiniz ve Takdim

Aybala Şimşek

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi

11.05-12.15

Açılış Konuşması

Mehmet Ali Akben

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı

12.15-13.15

Lansman:

Türkiye’nin Düşük Karbonlu ve Döngüsel Ekonomi Odaklı Dönüşümü Çağrısı

Ebru Dildar Edin, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

Arvid Tuerkner, EBRD Türkiye Başkanı

Panel :

Yeşil Dönüşüm ve Türkiye’nin Yeşil Dönüşümden Alacağı Payın Artırılması

Moderasyon : Aybala Şimşek, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacılar :

• Benjamin Cliquet, Vigeo Eiris Sürdürülebilir Finans İş Geliştirme Müdürü

• Bahar Güçlü, T.C. Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı

• Nihal Samsun Karabacak, T.C. Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Ekonomik, Mali ve Sosyal Politikalar Daire Başkanı

• Gianpiero Nacci, EBRD Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği Başkan Yrd.

• Jan Raes, ABN Amro Bank, Sürdürülebilirlik Danışmanı