Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu üyeleri platform araçlarının desteğiyle döngüsel ekonomi uygulamalarını geliştirmeye ve iş süreçlerine dahil etmeye devam ediyor. Daha önce The Circular Vouchers projesi ile üretimi sonucu açığa çıkan akrilik atıklarının yeniden kullanılmasına yönelik çalışmalar yürüten Kadifeteks, bu proje sayesinde bugün yılda 20 ton akrilik atığın geri dönüşümünü sağlayarak üretimde yeniden değerlendiriyor.

Kadifeteks, farklı türde doğal ve sentetik elyaf kullandığı üretim faaliyetleri sonucunda açığa çıkan polipropilen (PP) atıkları ile ilgili olarak ise yeni bir çalışmayı hayata geçirerek döngüselliğini arttırmaya ve diğer firmalara örnek olmaya devam ediyor.

Çalışma kapsamında, kendi PP atıklarının bir kısmını geri dönüştüren ve buna ilave olarak üretimlerindeki döngüsel girdi oranını arttırmak için firmanın kalite standartlarına uygun olacak şekilde farklı kaynaklardan geri dönüştürülmüş PP almaya başlayan Kadifeteks, bu malzemelerin işlenmesini sağlayarak mevcut birincil PP elyaf girdisinin bir kısmını bunlarla ikame ediyor.

Hayata geçen bu uygulama ile Firma kendi PP atığını geri dönüşüm sonrası, dışarıdan aldığı bir miktar geri dönüştürülmüş elyaf ile beraber üretimlerinde kullanabiliyor ve giderek ilgi görmeye başlayan döngüsel malzeme kullanımında yüksek bir orana ulaşıyor.

Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu üyelerinden Kadifeteks, bu projesiyle tamamen yenilenemeyen kaynaklardan elde edilen ve doğada uzun yıllar bozunmayan bu sentetik esaslı malzemenin yeniden değerlendirilmesiyle Döngüsel Ekonomi’nin Değer Geri Kazanım Modeli’ne uygun bir çalışmayı hayata geçiriyor. Firma, atıkları bu sayede değerlendirip yeniden üretiminde kullanarak ciddi oranda atık azaltımı ile beraber birincil hammaddeye olan ihtiyacını da düşürererek güçlü çevresel ve ekonomik fayda sağlıyor.