Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu (TDEP) altında yürütülen ve üye firmalar arasında malzeme alışverişi ile üyeleri arasında başarılı iş birlikleri kurulmasına olanak sağlayan Türkiye Materials Marketplace (TMM), 2016 yılından bu yana çeşitli simbiyoz fırsatlarının değerlendirilmesini desteklemektedir.

TDEP faaliyetleri kapsamında yeni simbiyoz fırsatlarını belirlemek, üyeler arasında başarılı iş birliklerini arttırmak üzere 2. Endüstriyel Simbiyoz Çalıştayı 31 Ekim 2022’de çevrim içi gerçekleştirilmiştir. TDEP ve TMM üyesi 27 firmanın katıldığı çalıştayda, bu firmaların mevcut ve aranan olarak listelediği 134 adet malzeme, 9 ana malzeme grubu üzerinden incelenmiş ve endüstriyel simbiyoz fırsatları belirlenmiştir. Çalıştay sonucunda, 30 firma için toplam 67 sinerji belirlenmiştir. Söz konusu fırsatlar, üyelerimiz ve ekibimiz tarafından takip edilmektedir.

Çalıştayımıza katılan ve TMM platformunda malzemeleri bulunan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.