Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu (TDEP) altında yürütülen ve üye firmalar arasında malzeme alışverişi ile üyeleri arasında başarılı iş birlikleri kurulmasına olanak sağlayan Türkiye Materials Marketplace (TMM), 2016 yılından bu yana çeşitli simbiyoz fırsatlarının değerlendirimesini desteklemektedir.

TDEP faaliyetleri kapsamında Türkiye’nin ilk dijital endüstriyel simbiyoz çalıştayı geçtiğimiz sene başarıyla gerçekleştirilmiş ve çalıştay aracılığıyla TDEP ve TMM üyesi 26 firma için toplam 56 endüstriyel simbiyoz fırsatı belirlenmişti. Yeni simbiyoz fırsatlarını belirlemek, üyelerimiz arasında başarılı iş birliklerini arttırmak üzere Endüstriyel Simbiyoz Çalıştay’ının ikicisini bu sene 31 Ekim 15.00-17.00 saatlerinde çevrimiçi düzenliyoruz.

TDEP aracılığıyla üyeler arasında Endüstriyel simbiyoz uygulamalarını arttırarak;

 • Hammadde alternatifleri sayesinde hammadde bağımlılığının ve maliyetlerinin azaltılması
 • Daha verimli kaynak kullanımı ve yönetimi
 • Atık miktarının ve bertaraf maliyetlerinin azaltılması
 • Malzemelerin tekrar kullanım ve geri dönüşümü ile ek gelir kazanılması
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılması
 • Geri dönüştürülmüş girdi malzemeler kullanarak su ve karbon ayak izinin azaltılması konularında fayda sağlamayı hedefliyoruz.

Etkileşimli olarak gerçekleştirilecek bu çalıştay, simbiyoz çalışmalarının teşvik edilmesiyle ilgili deneyim ve sektörel bilgilere odaklanarak farklı aktörleri bir araya getirecektir. Sektörel uzmanların katılımıyla yeni yöntem ve uygulamalarla ilgili bilgi paylaşımının da yapılacağı çalıştayda aynı zamanda sektörler arası potansiyel iş birliği fırsatları hakkında da görüşler paylaşılacaktır.

Çalıştaya katılan tüm firmaların, TMM platformunda bulunan malzemeleri üzerinden sinerji ve iş birliği fırsatları belirlenip bu sinerjilerin uygulanabilmesi için ilgili yönlendirmeler yapılacaktır.

Çalıştay kapsamında değerlendirilebilecek malzemeler:

 • Atıklar
 • Yan ürünler
 • Alternatif hammaddeler
 • Atıktan elde edilmiş (ikincil) malzeme ya da ürünler
 • Kullanım fazlası malzemeler
 • Kullanım dışı/atıl malzeme ve ürünler
 • İkinci el ekipman ve malzemeler

Yukarıdaki malzemeleri üreten ve/veya kullanabilen tüm firmalar (üretim, inşaat, madencilik, tarım, geri kazanım/geri dönüşüm, liman işletme ve lojistik firmaları, vb.) çalıştaydan faydalanabilir.

Katılım Şartları

• Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu – TMM üyesi olunması

• TMM Platformunda geçerli/güncel en az 4 malzemesinin (mevcut veya aranan) olması

• 17 Ekim’e kadar üyelik ve/veya malzeme girişlerinin tamamlanarak katılım bilgisinin iletilmiş olması.

Çalıştayda firmalardan, adı geçen malzemelerin alınması/verilmesi ile ilişkili konularda bilgi sahibi olan temsilcilerin bulunması önemlidir. Malzeme bilgilerinde firma için öncelikli malzemelere özellikle odaklanılmasını ve malzeme bilgilerinin teknik olarak tanımlayıcı şekilde (varsa analiz ve raporlarıyla) verilmesini öneriyoruz.

TDEP kapsamında geliştirdiğimiz "Üye Döngüsellik Yönetimi Değerlendirme" çalışmasını tamamlamış üyelerimizin elde ettikleri değerlendirme raporları odağında döngüsellik puanlarını arttırabilecek daha odaklı iş birlikleri ve fırsatları belirleyerek döngüsellikleri konusunda daha sağlam adımlar atmaları sağlanacaktır. Bu kapsamda daha odaklı fırsatların belirlenmesi için henüz "Üye Döngüsellik Yönetimi Değerlendirme" çalışmasını tamamlamayan üyelerimiz TMM hesapları üzerinden ankete ulaşmalarını ve Çalıştay öncesi tamamlamalarını öneririz.

Kayıt ve bilgi için serrae@skdturkiye.org adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.