Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu + İklim (WCEF+Climate) 15 ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde Hollanda Hükümeti ve Finlandiya İnovasyon Fonu Sitra iş birliğiyle düzenlendi. Etkinlik, iklim hedeflerine ulaşmak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltma çabaları arasındaki bağlantı hakkında bilgi ve farkındalığı artırmak üzere hükümetleri, uluslararası kuruluşları, şirketleri, uzmanları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Döngüsel ekonominin Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 2030 yılına kadar ulaşmadaki rolünün vurgulandığı etkinlikte, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan ve sürdürülebilir tüketim ve üretimin yanı sıra kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi sağlayan döngüsel bir ekonomiye geçişin, iklim değişikliğiyle mücade, biyoçeşitliliğin korunması, kirliliğin azaltılması ve iklim-nötr bir dünya hedefine ulaşmada önemli ölçüde katkıda bulunacağının altı çizildi.

Etkinlikte, küresel olarak emisyonların% 70'inin malzeme işleme ve kullanımına bağlı olarak ortaya çıktığı ve malzeme ihtiyacının 2060 yılına kadar neredeyse iki katına çıkacağı tahmin edildiği belirtilirken, yetkililer özellikle alüminyum, çimento, plastik ve çelik sektörlerinde uygulanacak döngüsel ekonomi çözümlerinin emisyonları 2050'ye kadar% 40'a kadar azaltmaya yardımcı olabileceğinin altını çizdi.

Birbirinden farklı konuların ele alındığı etkinlik boyunca gerçekleşen oturumlardan elde edilen ana mesajlar aşağıda özetlenmiştir:

  • Mevcut emisyon azaltma açığını kapatmak ve Paris İklim Anlaşması’nın küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefine ulaşmak için döngüsel ekonomi çözümlerinin uygulanması hayati önem taşıyor. Bu doğrultuda, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, döngüsel ekonomiyi ulusal iklim planlarına ve stratejilerine entegre etmeye teşvik edilmektedir.
  • Döngüsel ekonomi ilkelerinin uygulanması, sera gazı emisyonlarının %20 oranına kadar azaltabilir. Bu durum, döngüsel ekonomonin iklim nötrlüğe ulaşmadaki önemini ortaya koymaktadır.
  • Politika yapıcıların döngüsel geçişte oynayacakları çok önemli bir rol vardır. Net hedefler belirleyerek ve hırsları eyleme geçirerek bu önemli 2050 geçişini destekleyebilirler. Buna ek olarak, özel sektör de inisiyatif almalı / liderlik etmeli ve ilerlemelidir.
  • Etkinlik boyunca hükümetler, kuruluşlar, araştırma enstitüleri, sektörler ve şirketler arasındaki işbirliğinin önemi vurgulandı. Bu doğrultuda, farklı organizasyonlardan katılımcılar, farkındalık yaratmak, bilgi kapasitesini arttırmak ve döngüsel geçişi hızlandırmak için çabalarını arttırmaya ve yakın çalışmaya davet edildi.
  • Döngüsel ekonomi stratejilerini uygulamak, ilerlemeyi takip edebilmek ve değer zincirleri boyunca ortak bir dil oluşturabilmek için anlaşılır ve güvenilir ölçümleme sistemlerine ihtiyaç olduğu belirtildi.
  • Döngüsel ekonomiye geçişin hızlanması ve yaygınlaştırılmasında finans sektörünün önemi vurgulandı. Uluslararası finans kuruluşları ve özel yatırımcılar, döngüselliği uygulamalarının bir parçası haline getirme konusunda teşvik edildi.

WCEF+Climate, küresel eylemi teşvik etmek için kuruluşları, hükümetleri ve işletmeleri döngüsel bir ekonomi taahhüdü vermeye davet etti.

Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu, bu küresel eylemin bir parçası olarak, salgın sonrası dönemde toparlanmak, daha dayanıklı bir ekonomi inşa etmek ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak için döngüsel ekonomiyi yol gösterici model olarak benimseme çabalarında Türkiye’deki özel ve kamu sektörlerini desteklemeyi taahhüt etmiştir.