III. Endüstriyel Simbiyoz Çalıştayı

4 Temmuz 2024, Kolektif House Maslak, 13.00 – 17.00

Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu (TDEP) altında yürütülen ve üye firmalar arasında malzeme alışverişi ile üyeleri arasında başarılı iş birlikleri kurulmasına olanak sağlayan Türkiye Materials Marketplace (TMM), 2016 yılından bu yana çeşitli simbiyoz fırsatlarının değerlendirilmesini desteklemektedir.

TDEP faaliyetleri kapsamında 2022 yılında ikinci endüstriyel simbiyoz çalıştayı başarıyla gerçekleştirilmiş ve çalıştay aracılığıyla TDEP ve TMM üyesi 27 firma için toplam 67 endüstriyel simbiyoz fırsatı belirlenmişti. Yeni simbiyoz fırsatlarını belirlemek, üyelerimiz arasında başarılı iş birliklerini arttırmak üzere Endüstriyel Simbiyoz Çalıştayı’nın üçüncüsünü bu sene 4 Temmuz 13.00-17.00 saatleri arasında Kolektif House Maslak’ta düzenliyoruz. Katılım 60 kişilik kontenjan ile sınırlıdır.

TDEP aracılığıyla üyeler arasında Endüstriyel simbiyoz uygulamalarını arttırarak;

 • Hammadde alternatifleri sayesinde hammadde bağımlılığının ve maliyetlerinin azaltılması
 • Daha verimli kaynak kullanımı ve yönetimi
 • Atık miktarının ve bertaraf maliyetlerinin azaltılması
 • Malzemelerin tekrar kullanım ve geri dönüşümü ile ek gelir kazanılması
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılması
 • Geri dönüştürülmüş girdi malzemeler kullanarak su ve karbon ayak izinin azaltılması konularında fayda sağlamayı hedefliyoruz.

Etkileşimli/interaktif olarak gerçekleştirilecek bu çalıştay, simbiyoz çalışmalarının teşvik edilmesiyle ilgili deneyim ve sektörel bilgilere odaklanarak farklı aktörleri bir araya getirecektir. Sektörel uzmanların katılımıyla yeni yöntem ve uygulamalarla ilgili bilgi paylaşımının da yapılacağı çalıştayda aynı zamanda sektörler arası potansiyel iş birliği fırsatları hakkında da görüşler paylaşılacaktır.

Çalıştaya katılan tüm firmaların, TMM platformunda bulunan malzemeleri üzerinden sinerji ve iş birliği fırsatları belirlenip bu sinerjilerin uygulanabilmesi için ilgili yönlendirmeler yapılacaktır.

Çalıştay kapsamında değerlendirilebilecek malzemeler:

 • Atıklar
 • Yan ürünler
 • Alternatif hammaddeler
 • Atıktan elde edilmiş (ikincil) malzeme ya da ürünler
 • Kullanım fazlası malzemeler
 • Kullanım dışı/atıl malzeme ve ürünler
 • İkinci el ekipman ve malzemeler

Yukarıdaki malzemeleri üreten ve/veya kullanabilen tüm firmalar (üretim, inşaat, madencilik, tarım, geri kazanım/geri dönüşüm, liman işletme ve lojistik firmaları, vb.) çalıştaydan faydalanabilir.

Katılım Şartları

 • Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu – TMM üyesi olunması
 • TMM Platformunda geçerli/güncel en az 5 malzemesinin (mevcut veya aranan) olması
 • 28 Haziran’a kadar üyelik ve/veya malzeme girişlerinin tamamlanarak katılım bilgisinin iletilmiş olması.

Çalıştayda firmalardan, adı geçen malzemelerin alınması/verilmesi ile ilişkili konularda bilgi sahibi olan temsilcilerin bulunması önemlidir. Malzeme bilgilerinde firma için öncelikli malzemelere özellikle odaklanılmasını ve malzeme bilgilerinin teknik olarak tanımlayıcı şekilde (varsa analiz ve raporlarıyla) verilmesini öneriyoruz.

Kayıt için linke tıklayabilir, bilgi için serkans@skdturkiye.org adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ÇALIŞTAY PROGRAMI

Kayıt ve Karşılama | 13.00-13.30

Açılış Konuşmaları | 13.30-13.45

Konca Çalkıvik, SKD Türkiye, Genel Sekreter

Muharrem Aşkın, EBRD Türkiye, İklim Stratejileri Yöneticisi

İyi Uygulama Örnekleri (Keynote Speaker) | 13.45-14.15

Tunç Karabayer, Kıdemli Ticaret Memuru, Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu

Olcay Silahlı, CEO & Kurucu Ortak, Fazla

Endüstriyel Simbiyoz ve Sektörler Arası Sinerji Olanakları Sunumu | 14.15-14.30

Ece Akay Demirci, Proje Yöneticisi, GTE Karbon Sürdürülebilir Enerji ve Danışmanlık A.Ş.

Endüstriyel Simbiyoz Yuvarlak Masa Çalıştayları I. Oturum | 14.30-15.30

Kahve Molası | 15.30-15.45

Endüstriyel Simbiyoz Yuvarlak Masa Çalıştayları II. Oturum | 15.45-16.45

Değerlendirme ve Kapanış | 16.45-17.00