3. Etkileşim Toplantısı Haziran Ayında Gerçekleşti!

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası)’nin fon desteği ile Nisan 2016’da başlatılan Türkiye Materials Marketplace (TMM) projesinin 2. yılı, 3. Etkileşim Toplantısı ile değerlendirildi. Toplantı, 71 farklı firmadan toplam 101 kişinin katılımıyla 1 Haziran 2018 tarihinde, Eski Büyükdere İskelesi’nde gerçekleştirildi.

Etkinlik SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin’in açılış konuşmasıyla başladı. Döngüsel ekonomiye geçişin, kaynak verimliliği, iklim değişikliğinin önlenmesi ve çevresel kalite konularında dünyanın en önemli dönüşüm gündemlerinden biri olduğunu vurgulayan Edin, döngüsel ekonomiye geçişin 2030'a kadar 4,5 trilyon dolarlık ek bir ekonomik büyüme potansiyeli olduğuna da işaret etti.

Açılış konuşmasının ardından SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik, SKD Türkiye Yöneticisi Münevver Bayhan ve SKD Türkiye Proje Danışmanı Ferda Ulutaş İşevi projenin son 2 yılını gerçekleştirilen faaliyetler ışığında katılımcılara aktardılar.

SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik, döngüsel ekonominin SKD Türkiye’nin 4 odak alanından biri olduğunu ifade etti. Mayıs ayında Türkçe’ye kazandırılan Atıktan Servete kitabının ve 2 yılı aşkın süredir yürütülen Türkiye Materials Marketplace projesinin iş dünyasının döngüsel ekonomiye geçişi konusunda önemli adımlar olduğunu sözlerine ekledi.

SKD Türkiye Proje Danışmanı Ferda Ulutaş İşevi, Türkiye’deki endüstriler arası simbiyoz olanaklarına ve TMM’nin yaratabileceği potansiyel değere vurgu yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın TMM projesi için yazdığı destek mektubunun projenin ivme kazanmasına önemli katkı sağladığına değinen SKD Türkiye Yöneticisi Münevver Bayhan, kamu kurumları ve yetkilendirilmiş kuruluşlar ile periyodik olarak danışma kurulu toplantılarının gerçekleştirildiğini aktardı. Bayhan ayrıca, Haziran 2018 itibariyle 35 üyesi bulunan TMM Platformu’nda, 57 adet atık / yan ürün bulunduğunu da sözlerine ekledi.

EBRD Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği Müdürü, Astrid Motta, yaptığı sunumda EBRD’nin TMM üyelerine özel olarak, ilk defa 3. Etkileşim Toplantısı’nda duyurduğu fon destekleriyle ilgili geniş bilgi verdi. Bu konuda detaylı bilgi almak için tıklayınız: http://turkey.materialsmarketp...

Sinerjiler İçin Yeni Teknolojiler ve İnovasyon

Sinerjiler için Yeni Teknolojiler ve İnovasyon oturumunda, Türkiye’deki döngüsel ekonomi ekosisteminin gelişmesine ve döngüsel ekonomi uygulamalarına katkı veren şirketler / oluşumlar çalışma yürüttükleri konuları detaylandırdılar.

Bu oturumda işlenen konu başlıkları ve şirketler;

Atık lamine camlardan cam ve polimer geri kazanımı, Anatolia

Zeytin çekirdeğinden yeşil kömür üretimi, Green Coal

Tarımsal atıklardan ısı yalıtım malzemesi elde edilmesi, Diploid Biyotek

Kağıt çamurundan biyogaz üretimi, Episome Biotechnologies

Demir – çelik üretiminden kaynaklanan atık refrakterlerin geri dönüşümü, Mavi Prizma

Atık halı geri dönüşümü, Hagelson

Atölye çalışması öncesindeki son oturumda TMM üyelerinden Exitcom Proje Yöneticisi Dilda Gümüşçü TMM platformu üzerinden gerçekleştirdikleri 2 atık değişiminin aşamalarını, çevresel ve ekonomik unsurlarını aktardı. Exitcom’un ardından Çimsa adına Selin Ayan, çimento sektöründeki atık yönetimi ve döngüsel ekonomi üzerine yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Son konuşmada ise Sütaş Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Fatma Can Sağlık, organik atıklardan enerji üretilen biyogaz tesisi ve Sütaş’ın döngüsel ekonomi çalışmalarını aktardı.

Günün son oturumunda etkinlik katılımcıları şirket ve sektör bazında üretilen atıklarını, kullanılabilecek yan ürünleri ve endüstriler arası muhtemel endüstriyel simbiyoz imkanlarını değerlendirdikleri 3 ayrı gruptan oluşan geniş katılımlı bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

Toplantıda ayrıca tüm katılımcılara SKD Türkiye tarafından yayına hazırlanan 'Atıktan Servete' kitabı hediye edildi.