2024 yılında gerçekleştirilen Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu sırasında döngüsel ekonomiyi küresel olarak ilerletmeyi amaçlayan iki girişim duyuruldu.

İlk olarak duyurulan girişim, AB Döngüsel Ekonomi Kaynak Merkezi'nin kurulmasıydı. Bu merkez, AB ile diğer ülkeler arasında döngüsel ekonomi politikalarının ve iş modellerinin paylaşılmasını ve benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu, bu merkeze 15 milyon avro gibi önemli bir miktarı taahhüt etmiştir. Merkez, iş birliği ve bilgi paylaşımını teşvik edecek ve dünya genelinde döngüsel ekonominin gelişimine katkı sağlayacaktır.

İkinci olarak, "Doğu ve Güney Afrika'da Döngüsel Ekonomiye Geçiş" programı duyuruldu. Bu program, Doğu ve Güney Afrika'da döngüsel ekonominin teşvik edilmesini amaçlamaktadır ve beş yıl boyunca 40 milyon avro gibi önemli bir fon sağlanmaktadır. Program, özellikle ambalaj ve plastik atıklar ile elektronik ve e-atık değer zincirlerinde yeşil ve döngüsel iş modellerini destekleyecektir. Ayrıca, kapasite oluşturma, politika desteği ve finansal erişimi artırmak için çeşitli faaliyetler içerecektir.

Bu iki girişim, döngüsel ekonominin küresel olarak teşvik edilmesine ve sürdürülebilir toplumların oluşturulmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, bu girişimler, AB'nin döngüsel ekonomi alanındaki liderliğini pekiştirmek ve dünya çapında döngüsel ekonominin benimsenmesini teşvik etmek için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Haberin detaylarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.