The Circularity Gap Report, 2019'dan bu yana döngüselliğin küresel durumuna ilişkin önemli analizler ve teoriler sunuyor.

Rapor, Hükümetleri "eşit bir politika oyun alanı oluşturmaya", maliye politikalarını ayarlamaya ve kamu yatırımlarından yararlanmaya ve döngüsel uzmanlık ve beceriler geliştirmeye çağırıyor.

Rapora göre küresel ekonomide tüketilen döngüsel malzemelerin payı son 5 yılda istikrarlı bir düşüş göstererek 2018'deki %9,1'den 2023'te %7,2'ye geriledi. Aynı dönemde dünya, insanlığın 1900'den bu yana tükettiği tüm malzemelerin %28'ini tüketti.

Ayrıca rapor, hükümetlere ve endüstrilere, "sosyal ve çevresel açıdan sömürücü" uygulamaları körükleyen kusurlu kalkınma modellerinden "kurtulmaları" çağrısında bulunuyor. Döngüsel çözümlerin doğrusal iş modellerinden daha değerli olmasını sağlamak için Hükümetin mali politikalarını ayarlaması ve kamu yatırımlarından yararlanması gerektiği ifade edildi.

Buradaki çözümler gıdayı, yapılı çevreyi ve üretilmiş ürünleri kapsıyor. Aynı zamanda ülkeleri üç farklı profile ayırıyor: düşük gelirli-Build, orta gelirli-Grow ve yüksek gelirli-Shift.

Ortalama olarak, yüksek gelirli-Shift ülkelerinin sakinleri varlıklı, rahat bir yaşam tarzına sahip ve sosyal göstergelerde iyi performans gösteriyor. Ancak, kendi paylarına düşenden çok daha fazlasını tüketiyorlar. Bu ülkeler, çevresel yüklerini hafifletmek için malzeme çıkarımını ve kullanımını azaltmaya odaklanmalıdır.

Pek çok orta gelirli-Grow ülke, önemli üretim ve sanayi merkezleridir ve muhtemelen öyle kalacaktır. Bu, büyümelerini sürdürülebilir, aynı zamanda işçiler için destekleyici ve güvenli hale getirecek bir değişimi gerektirmektedir.

Düşük gelirli-Built ülkeleri ise genellikle sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçları karşılamakta zorluk çekiyor. Bu ülkeler için temel amaç, yaşam standartlarını iyileştirecek malzemeleri kullanmaktır.

Rapordaki üç temel çözüm ise, "eşit bir politika oyun alanı oluşturmak, ekonomiyi doğru değerlendirmek ve döngüsel uzmanlık ve beceriler oluşturmaktır".

Raporun detaylarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.