Geçtiğimiz sene içerisinde, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) üyesi 25 küresel firma bir araya gelerek döngüsel fırsatları ve doğrusal riskleri belirleyerek, kurumların döngüsel önceliklerini ve hedeflerini belirleyebilmek amacıyla “Döngüsel Dönüşüm Göstergeleri”ni geliştirdiler.

Geliştirilen bu metodoloji firmaların döngüsellik performanslarını anlamalarını sağlarken aşağıdaki konularda bilgi edinmelerine yardımcı oluyor;

 • Uzun ömürlülüğü ve dayanıklılığı artırmak amacıyla döngüsel fırsatları ve doğrusal riskleri belirlemek
 • Kuruluşların döngüsel bir ekonomiye geçişte hangi noktada olduklarını anlamalarına yardımcı olmak,
 • Müşteri ve yatırımcı sorularına cevap vermek
 • Belirlenen döngüsel öncelikler ışığında değer zinciri iletişimini başlatmak.

Çerçeve 7 adımdan oluşuyor;

 1. Kapsam – Sınırların belirlenmesi
 2. Önceliklendirme – Göstergelerin seçimi
 3. Toplama – Kaynakların belirlenmesi ve verilerin toplanması
 4. Hesaplama – Hesaplamaların uygulanması
 5. Analiz – Sonuçların yorumlanması ve fırsatların tespit edilmesi
 6. Planlama – Döngüsel fırsatlar için aksiyon planının geliştirilmesi
 7. Uygulama – Aksiyon planının hayata geçirilmesi

Bu çerçeve, döngüselliğin ölçülmesi konusunda yaygın olarak kabul gören bir rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır. Çerçeve, konuyu somutlaştırarak bir kurumun döngüsel ekonomiye geçişini hızlandırmak ve olası fırsatların altını çizmek için rehber olarak kullanılabilir. Sektör, büyüklük veya değer zincirindeki konumundan bağımsız olarak herhangi bir işletme kendi ile ilgili göstergeleri seçerek bu çerçeveyi kullanabilir.

Son gelişmelere göre, WBCSD ve Circular IQ işletmelerin döngüsel ekonomiye geçişteki stratejik kararlarını geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla, döngüsel ekonomiye geçişlerini hesaplamalarını, ölçmelerini ve izlemelerini destekleyecek “Döngüsel Dönüşüm Göstergeleri (CTI)” çerçevesi için çevrimiçi bir araç geliştirmek için bir araya geldiler.

Döngüsel ekonomi, küresel sürdürülebilirlik baskılarını azaltmaya yardımcı olmak için umut vaadeden bir yaklaşım olarak kabul ediliyor ve ilkeleri bir süredir işletmelerin stratejilerinin bir parçası olarak benimseniyor. Döngüsel iş yapış şekillerine geçme motivasyonundaki artışa rağmen, 2018 Döngüsel Boşluk Raporu (Circularity Gap Report)’na göre küresel ekonomi bugün sadece % 9 oranında döngüsel. Bu rakam geçişi hızlandırmadaki ilerlemenin devam ettiğini ve % 91 oranında bir iyileştirme fırsatı olduğu anlamına geliyor.

CTI aracının geliştirilmesi, şirketlerin ne kadar döngüsel olduklarını anlamalarına, fırsatları tespit etmelerine ve böylece önemli ve küresel sorunları etkin bir şekilde ele almalarına yardımcı olacaktır.

Geliştirilecek bu çevrimiçi aracın lansmanının Ocak 2020’de Davos’taki Dünya Ekonomik Forum (World Economic Forum)’da yapılması bekleniyor.