Döngüsel Ekonomi Bölgesel Girişimi (CERI) Programı Etkinliği Gerçekleştirildi!

26 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ve iş dünyasından yaklaşık 60 üst düzey katılımcıyı bir araya getiren etkinlikte, EBRD tarafından 2020 yılında başlatılan Döngüsel Ekonomi Bölgesel Girişimi (CERI) programı ve EBRD iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’nun yeni dönem faaliyetleri tanıtıldı.

2022 yılında EBRD ve Küresel Çevre Fonu (GEF) ortaklığında; Türkiye ve Batı Balkanlar’da döngüsel süreçleri uygulayan ve döngüsel iş modellerini benimseyen özel sektör, kamu ve yerel yönetim yatırımlarını desteklemek amacıyla başlatılan CERI programının açılış konuşmasında SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, programın SKD Türkiye ve TDEP üyelerine iyi bir iş birliği fırsatı sunduğunu vurguladı.


Döngüsel Ekonomide En Önemli İhtiyaç: Sürdürülebilir Finansman Kaynağı!

CERI tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, döngüsel ekonomide en önemli ihtiyacın sürdürülebilir finansman kaynağı olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

İklim krizinin geldiği acil eylem noktasında; ölçülebilir çıktıları olan somut adımların hayata geçirilmesi, iş birlikleri ve iyi örneklerin artırılması büyük önem taşıyor. SKD Türkiye olarak Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu (TDEP) çatısı altında 3,8 milyon Euro’ya karşılık gelen bir ekonomi yarattık, 77 bin ton atığın geri kazanımını, 18 bine tona yakın atığın da azaltımını sağladık. Türkiye’nin döngüsel ekonomideki gerçek potansiyeline ulaşması için buradaki etkimizi artırmayı hedefliyoruz. EBRD tarafından başlatılan Döngüsel Ekonomi Bölgesel İnisiyatifi’nin SKD Türkiye ve TDEP üyelerine iyi bir iş birliği fırsatı sunduğuna inanıyorum.” dedi.

EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Şule Topçu Kılıç konuşmasında atıkların ekonomide yarattığı yüke dikkat çekerek, şu açıklamada bulundu:

Atık yönetimi iklim değişikliğiyle mücadelede çevresel atıkların ortadan kaldırılması ile ortaya çıkan sonuçların bertaraf edilmesine katkı sağlarken atığın ekonomiye kazandırılmasına da imkân sağlıyor. Maalesef Türkiye şu anda Avrupa’dan en fazla atık ithal eden ülke konumunda. Bunlar her ne kadar geri dönüştürülebilir atık olsa da ekonomimize yarattığı yük 14 milyar Euroyu aşmış durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca ülkemizde atık yönetimiyle ilgili önemli çalışmalar yürütülüyor. EBRD olarak biz de burada üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek istiyoruz. CERI de bu sorumluluk bilinci ile Küresel Çevre Fonu (GEF) ortaklığında ülkemizin de içinde bulunduğu Balkan coğrafyasında döngüsel ekonominin gelişimine adım atmasına katkı sağlayacak önemli bir finansman programı” dedi.

Programın sonunda SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik'in moderasyonunda "Döngüsel Ekonomi Yolculuğunda Finansmanın Rolü" başlıklı bir panel gerçekleşti. Panelde T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilisi Sadiye Bilgiç Karabulut, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem ve Brisa CFO'su Neslihan Döngel Özlem konuşmacı oldu.

Türkiye’nin döngüsel ekonomi faaliyetleri hakkında bilgi veren T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilisi Sadiye Bilgiç Karabulut, Bakanlık olarak Sıfır Atık Projesi ve Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi (DEEP) ile ülkemizde döngüselliğin artırılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem ise banka bünyesinde döngüsel ekonomi özelindeki proje ve girişimlere sundukları finansman mekanizmaları hakkında bilgi verirken bu kredilere erişim sürecindeki adımları katılımcılarla paylaştı.

Brisa CFO'su Neslihan Döngel Özlem ise döngüsel ekonomiyi iş yapış biçimlerine entegre ettikleri iyi uygulamaları aktarırken, bu süreçte başta EBRD olmak üzere önemli finans kuruluşlarından temin ettikleri kredi olanaklarından bahsetti.

Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu yeni dönem faaliyetleri ile ilgili ekibimizden bilgi alabilirsiniz.