"Döngüsellik Boşluk Analizi Raporu 2019" döngüsel ekonomiye geçişin hızlandırılması ve ölçeklendirmesi amacıyla, kamu-özel işbirliği ile kurulmuş bir platform olan Döngüsel Ekonomiyi Hızlandırma Platformu (PACE) aracılığıyla, Circle Economy tarafından Ocak 2019’da Davos’da gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nda yayınlandı.

Bir önceki yılın sonuçlarına göre herhangi bir iyileşmenin görülmediği raporda, küresel ekonominin sadece % 9 oranında bir döngüselliğe sahip olduğu ve bunun kullanılan hammaddelerin yüzde 90'ından fazlasının ekonomiye geri dönmediği anlamına geldiği belirtiliyor. Lineer ekonominin neden olduğu artan sera gazı emisyonları ve hammadde ihtiyacının küresel ekonomiyi etkilemeye devam ettiği ve bunun malzeme kullanımı, kaynak çıkarımı ve karbon emisyonundaki artış eğilimi, sürdürülebilirlik ve döngüsellik açısından yanlış yolda ilerlediğimizi gösterdiğinin altı çiziliyor. Ayrıca rapor Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı, endüstri devrimi öncesi seviyelere göre 1,5 ° C ile sınırlandırdığı hedefine, ancak döngüsel yoldan ulaşılabileceğini de vurguluyor.

Raporda; dünya ekonomisinin yıllık durumunu, hangi kaynakları kullandığımız ve hangi kaynakları ekonomiye geri döndürdüğümüz üzerinden hesaplayan Küresel Döngüsellik Ölçüsü kullanılırken BM çevre istatistikleri tarafından belirlenen bazı referanslardan da faydalanılıyor. Buna göre döngüsel ekonomi, küresel kaynak kullanımında %28 oranında azaltım ve sera gazı emisyonunda %72 oranında da düşüşle ciddi bir çevresel fayda sağlayabiliyor.

Rapor ayrıca küresel iklim değişikliğini sınırlamak için ekonomik olarak benimsenmesi gereken 3 etkili döngüsel stratejiyi vurguluyor;

  • Yapılmış olanı sürdürmek ve korumak amacıyla ürün kullanımını en üst düzeye çıkararak ve kullanım ömrünü uzatarak yararı optimize etmek.
  • Daha fazla sayıda kullanıcıya ürün erişimi sağlama ve paylaşımı arttırmak
  • Geri dönüşümü arttırmak ve atığı kaynak olarak değerlendirmek

İklim değişikliğinin yaratacağı sosyal, ekonomik ve çevresel krizleri önlemek için döngüsel ekonominin tek yol olduğunun vurgulandığı raporda döngüsel bir sistemi yaratabilmek için liderlik ve eylem yoluyla yapılması gerekenleri 4 adımda özetliyor;

  1. Harekete geçmek için küresel bir koalisyon oluşturmak
  2. Küresel bir hedef ve aksiyon gündemi geliştirmek
  3. Küresel hedefleri yerel yol haritalarına entegre etmek
  4. Döngüsel sistemler ile ilgili anlayışımızı geliştirmek

Raporun tam haline buradan ulaşabilirsiniz.

Döngüsel ekonomi hakkında daha detaylı bilgi ve en güncel gelişmeler için TMM Web sitesini, TMM Linkedin, Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarını takip edebilirsiniz.