Dünya Bankası, Avrupa Birliği (AB)’nde döngüsel ekonomi ile ilgili ilk raporunu yayımladı: “Squaring the Circle: Policies from Europe’s Circular Economy Transition”.

Bu rapor, döngüsel geçişin sağlanması ve doğru bir şekilde uygulanması adına bir politika çerçevesi önermekle beraber, döngüsel geçişin önemini vurgulayan sebepler ve olası riskler hakkında bilgiler içeriyor. Rapor, AB içindeki döngüsel ekonomi politikasının geliştirilmesine katkıda bulunmayı ve AB'nin döngüsel ekonomi liderliğinden Avrupa dışındaki ülkelerin faydalanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Raporda, öncelikli olarak artan malzeme kullanım oranlarının ciddi sürdürülebilirlik etkileri olduğuna dikkat çekiliyor. Toplam biyolojik çeşitlilik kaybı ve su stresi etkilerinin yaklaşık yüzde 90'ının ve hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerinin yüzde 33'ünün doğrudan kaynak çıkarma ve işleme ile bağlantılı olduğu bilgisi veriliyor. Aynı zamanda, AB kaynak tüketiminin yüzde 87'sinden fazlasının hala birincil malzemelerden geldiği ve genel AB atık üretiminin artmaya devam ettiği de belirtilmekte.

Mevcut politikaların, birincil malzeme kullanımında önemli azalmalar elde etmek için yeterli olmadığına raporda yer veriliyor. Rapora göre: Döngüsel ekonomi hedeflerine ulaşmak adına, üretim ve tüketimi hedefleyen kapsamlı bir politika bileşiminin gerekliliği ortaya koyuluyor.

Raporda yapılan analizlere (2020) göre, döngüsel malzeme kullanım oranı %30.9 olan Hollanda, kilogram başına 5.4 euro kaynak üretkenliğiyle ilk sırada yer almakta. Lüksemburg, İtalya ve Fransa ise Hollanda'yı takip eden ülkeler arasında görülüyor.

Raporda odaklanılan dört ülkenin (Bulgaristan, Hırvatistan, Polonya ve Romanya) önemli döngüsel ekonomi performans ölçütlerinde geride kaldığı belirtilerek, doğrusal sistemden döngüsel ekonomiye geçişin önemi vurgulanmakta. Buna ek olarak, döngüsel geçişi destekleyen politika çerçevesinin dört ana başlığı hedeflemesinin gerekli olacağına değiniliyor: Kurumlar, Bilgi, Teşvikler ve Finansman.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, döngüsel ekonomi stratejilerinin, çoğunlukla inşaat, ulaşım ve gıda sektörlerinde olmak üzere küresel emisyonların yüzde 39 oranında azaltabileceği gösterilmekte.

Raporda, işletmelerin döngüsel ekonomiye geçiş süreçlerinde Avrupa'nın kamu yetkilileri tarafından desteklemesinin gerekli olacağı konusunda da bilgilendirmelere yer verilmekte.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.