Döngüsel Ekonomi için Sürdürülebilir Finans Taksonomisi: “Making sustainable finance taxonomies work for the circular economy - Lessons from the EU Taxonomy”

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House (Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) tarafından döngüsel ekonomi için sürdürülebilir finansman konusunda “Making sustainable finance taxonomies work for the circular economy - Lessons from the EU Taxonomy” adlı makale yayımlandı. Döngüsel ekonominin ekonomik dayanıklılık, sosyal refah ve çevresel yenilenme açısından büyük önem taşımasına karşın, döngüsel faaliyetlere yatırımın ciddi şekilde sınırlı kaldığına değinilen raporda, sürdürülebilir finans sınıflandırmalarının, döngüsel finans açığını kapatmaya yardımcı olabileceği konusunda bilgilendirmelere yer verilmiştir.

Raporda, AB'nin Sürdürülebilir Finans Taksonomisi’nin, kapsamı ve döngüselliği yerleştirme açısından mevcuttaki en iddialı ve kapsamlı sınıflandırma olduğundan bahsedilmiştir.

Rapor, taksonominin, yürütülen bireysel ekonomik faaliyetlerin atomizasyonu üzerine yapılandırıldığı ve bu durumun dönüşümsel gelişmeleri teşvik etme kapsamını sınırladığını belirtmiştir.

Raporda belirtilen diğer konu ise taksonominin hedeflenen kullanıcılarının çoğunun, ortaya konulan döngüsel ekonomi katkı kriterlerini karşılamadaki sayısız teknik ve usule ilişkin zorlukların farkında olmaması veya bu zorluklara karşı yeterince hazırlıksız kalması olmuştur.

Raporda, mevcut döngüsel ekonomi politikası ve yasama ortamının giderek daha fazla parçalandığı, katkı faaliyetlerinin geniş çapta benimsenmesini teşvik etmek için gereken hırs ve netliğin şu anda eksik olduğu vurgulanmıştır.

Rapor sonunda, bu zorlukların üstesinden gelmek için üç alan tanımlamıştır:

(i) taksonomi mimarisinin güçlendirilmesi;

(ii) taksonominin kullanılabilirliğini geliştirmek;

(iii) kolaylaştırıcı bir politika ve yasama ortamı yaratmak.

Raporda ek olarak, hükümetlerin, döngüsel ekonomi ölçümlerinin, veri toplama ve raporlama süreçlerinin benimsenmesi açısından taksonominin getirilmesinden en çok etkilenen paydaşlara hedeflenen mali destek ve kapasite geliştirme desteği sağlamayı düşünebileceği belirtilmiştir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.