Materials Marketplace Ekibi Genişliyor!

Nisan 2016’da EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası)’nin desteği ve SKD Türkiye yürütücülüğünde, Türkiye’de malzemelerin endüstriler arası yeniden kullanımını desteklemek amacıyla tasarlanmış bir döngüsel ekonomi projesi olan TMM, 60 üyesiyle büyümeye devam ediyor.

TMM Projesi kapsamında platform üyesi firmaların oluşturduğu atıkların farklı endüstrilerde alternatif ham madde olarak kullanılması imkanları araştırılıyor, firmalara teknik danışmanlık ve networking hizmeti ücretsiz olarak sağlanıyor.

Projede halihazırda SKD Türkiye ekibinden SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik, SKD Türkiye Yöneticisi Münevver Işıl Demir Bayhan, SKD Türkiye Proje Uzmanı Simla Akbulut ve SKD Türkiye Dış İlişkiler Sorumlusu Mert Güller görev alıyor

Endüstriyel simbiyoz konusunda Türkiye’deki en deneyimli uzmanlardan olan Ferda Ulutaş İşevi’nin TMM teknik danışmanı olmasıyla projede kazanılan ciddi ivmenin Çevre Mühendisi Melis Cengizhan’ın Ekim ayında TMM Proje ekibine katılmasıyla devam etmesi bekleniyor.

TMM projesinde Uzman olarak göreve başlayan Melis Cengizhan, TMM üye ilişkilerinin geliştirilmesine ek olarak üye şirketlerin oluşturdukları atıkların diğer şirketlerde alternatif ham madde olarak kullanılabilme çalışmalarını yürütüyor.

Melis’in aramıza katılmasıyla, TMM üyesi şirketlere teknik danışmanlık desteği verme kapasitemiz de artmış oldu. Melis’e hoş geldin diyor TMM ile ilgili sorularınızı artık melisc@skdturkiye.org adresine de yazabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.