SKD Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği ile geliştirilen Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’nun “Sektörel Buluşmalar” etkinlik serisinin ilki; “Metal Sektöründe Döngüsel Ekonomi Fırsatları” 17 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik’in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik Türkiye Materials Marketplace (TMM) Proje Danışmanı Ferda Ulutaş İşevi’nin sunumu ile devam etti. Metal sektörünün platformun öncelikli sektörlerinden olduğunu belirten İşevi, metal sektörüne yönelik platform faaliyetleri ve The Circular Vouchers kapsamında desteklenen metal sektörü projeleri hakkında katılımcıları bilgilendirirken, hibe programının 4. Dönem başvurularıyla ilgili de bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının ardından, KPMG Hollanda Sürdürülebilirlik Yöneticisi Dr. Arda Işıldar, Elektronik Atıklar, Kritik Metaller, Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişimi başlığı altında elektronik atıklar ve elektronik atıklardaki kritik metallerin döngüsel ve sürdürülebilir ekonomiye geçişteki rolü hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Dünya genelinde yaklaşık 55 milyar ton kadar elektronik atık üretildiğini ve bunun Türkiye’de kişi başına 6.5 kg’a denk geldiğini belirtti. Sunumunda, e-atıkların% 85'inin herhangi bir işlem yapılmadan bertaraf edildiğini ve toplanan elektronik atıkların %30'unun ise hala kullanılabilir durumda olduğunu belirtti. Işıldar, döngüsel ekonomide elektronik atıklarda önceliğin atığın azaltılması ve yeniden kullanılması olduğunu vurgulayarak sunumunu sonlandırdı.

Etkinliğin devamında ise Demir Dışı Metaller ve Geri Kazanım Uygulamaları başlığı altında Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi (METEM) Yönetim Kurulu Üyesi Erman Car sözü devraldı. Sunumunda alüminyum, bakır ve çinko gibi demir dışı metallerin değer zincirindeki öneminden bahseden Car, bu malzemelerin geri dönüşüme uygun olduğunu ve gelecekte elektrikli araç ve yenilenebilir enerji sistemleri gibi yaygın bir kullanım alanı olacağını belirtti. Demir dışı metallerin kent madenciliği bağlamında önemli bir rezervi olduğunu, 12 yıllık alüminyum ihtiyacını karşılayacak hammaddenin şuan dünyada dolaşımda (tencere, içecek kutusu vb.) olduğunu belirtti. 3R (azaltım, yeniden kullanım ve geri dönüşüm) ilkelerini uygulayarak ve döngüsel ekonomi kavramını benimseyerek, kaynak kullanımının kontrol altına alınabileceğini ve böylece birincil hammadde sorunun önüne geçilebileceğini ifade etti.

Etkinliğin son bölümünde ise SKD Türkiye Proje Danışmanı Ferda Ulutaş İşevi ve SKD Türkiye Uzmanı Melis Cengizhan, metal sanayii ve alt sektörlerinin endüstriyel atık, yan ürün değerlendirmesi, ikincil ham madde kullanımı uygulamalarının arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan “Metal Sanayii Kılavuzu"nun tanıtımını gerçekleştirerek Kılavuz hakkındaki soruları yanıtladılar.

30 farklı firmadan toplam 70 katılımcının katıldığı etkinlik metal sektöründeki uygulamaların döngüsel ekonomiye katkısı ve potansiyel fırsatların değerlendirildiği soru cevap seansıyla tamamlandı.

 ‘’Sektörel Buluşmalar: Metal Sektöründe Döngüsel Ekonomi Fırsatları’’ etkinliğimizin kaydına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.