SKD Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği ile geliştirilen Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’nun “Sektörel Buluşmalar” etkinlik serisinin ikincisi; “Plastik Sektöründe Döngüsel Ekonomi Fırsatları”, 16 Ekim 2020 tarihinde 100’ün üzerinde katılımcı ile gerçekleşti.

SKD Türkiye Projeler Müdürü Münevver Bayhan'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, WBCSD Plastik ve Ambalaj Direktörü John Revess'in döngüsel ekonomi ve döngüsel plastik konusundaki sunumu ile devam etti. Revess, bugün dünya çapında 260 milyon ton plastik atığın oluştuğunu ve bu miktarın büyük çoğunluğunun geri dönüştürülmediğini vurguladı. COVID-19'un güvenlik ve hijyenik amaçlarla tek kullanımlık plastiklere olan bağımlılığımızı artırdığını, ancak aynı nedenlerin bu atıkların dünya çapında yanlış yönetilmesine neden olduğunu belirtti. Revess, iş hayatında döngüsel ekonomi fırsatları ve trendlerinin altını çizdi ve küresel şirketlerin döngüsel ambalaj kullanımı konusundaki yolculuklarını ve değişimi nasıl yönlendirdikleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Revess sunumunu, 2025-2030 tarihine kadar 100% geri dönüştürülebilir / yeniden kullanılabilir ambalaj taahhüdünde bulunan şirketlerden, plastikler konusundaki girişimlerden ve küresel firmalarının iyi uygulamalarından örnekler paylaşarak tamamladı.

Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Atilla Taşdelen’in sunumuyla devam eden etkinlikte Taşdelen, Türkiye'deki plastik geri dönüşüm uygulamaları ve ilgili teknolojilere değindi ve Atık Yönetimi Mevzuatı ve Türkiye'de ambalaj atıklarının geri kazanım hedeflerini paylaştı.

Etkinliğin devamında SKD Türkiye Proje Danışmanı Ferda Ulutaş İşevi, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu ve sektörel yaklaşımları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Platformda plastik değer zincirinde bulunan 50’den fazla firma olduğunu belirten İşevi, bugüne kadar platform aracılığıyla hayata geçen 16 uygulama ve takip edilen sinerjiler arasında bulunan plastik sektörü örneklerini paylaştı. İşevi'nin konuşmasının ardından SKD Türkiye Proje Uzmanı Melis Cengizhan, plastik sektöründe faaliyet gösteren platform üyelerinin döngüsel ekonomiye katkı sağlayan çalışmalarını paylaştı.

Etkinliğin son bölümünde, SKD Türkiye Kıdemli Uzmanı Şeyda Dağdeviren Hill; TÜSİAD, Global Compact Türkiye ve SKD Türkiye işbirliğiyle geliştirilen İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) hakkında katılımcıları bilgilendirdi ve rehberin uygulanmasında bir yardımcı niteliği taşıyan İPG Tool'u tanıtarak konuşmasını sonlandırdı.