SKD Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği ile geliştirilen Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’nun “Sektörel Buluşmalar” etkinlik serisinin üçüncüsü “Tekstil ve Moda Sektöründe Döngüsel Ekonomi Fırsatları” 19 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti. Etkinlik 80'den fazla katılımcıyı bir araya getirerek döngüsel ekonomi açısından tekstil ve moda sektörü hakkında verimli bir sohbet ortamı sağladı.

SKD Türkiye Proje Yöneticisi Münevver Bayhan’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, Circle Economy Sürdürülebilir Tekstil Program Müdürü Jade Wilting’in Tekstil ve Döngüsel Ekonomi Vizyonu başlıklı konuşmasıyla devam etti. Circle Economy’nin çalışma alanından kısaca bahseden Wilting, konuşmasında lineer ekonomiden döngüsel ekonomiye geçişteki olası zorluklara değindi. Döngüsellik boşluk analizine atıfta bulunarak, mevcut ulusal taahhütlerin gerekli emisyon azaltımlarının yaklaşık yarısına denk geldiğini ve döngüsel ekonominin kalan boşluğun yaklaşık yarısını doldurabileceğini vurguladı. Ardından, malzeme stoklarını azaltarak ve önleyerek sıfır atık tekstil endüstrisine ulaşmayı misyon edinen Circle Economy Tekstil programı hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 2018 yılında Hollanda'da yerleşik başına toplam 17,7 kg / yerleşik tekstilin çöpe atıldığını ve ülkenin ekonomiye döngüsel değer katan ilgili politikalar ve şirketlerle bu büyük miktardaki atıkları nasıl ele aldığını örneklerle açıklayıp konuşmasını tamamladı.

Etkinlik Business Finland Biyoekonomi ve Döngüsel Ekonomi Programı’ndan Marika Ollaranta’nın sürdürülebilirlik konusunda öncü bir ülke olma vizyonu taşıyan Finlandiya’daki döngüsel tekstil uygulamalarından bahsettiği konuşmasıyla devam etti. Dünya’da tekstil sektöründeki talep ve mevcut durumdan bahseden Marika, ardından hammadde bağlılığını en az seviyeye getirmeyi amaclayan Avrupa ve Finlandiya özelinde tekstil sektörünün durumuna değindi ve Finlandiya’daki döngüsel tekstil uygulamalarından örnekler vererek konuşmasını sonlandırdı.

Etkinliğin devamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Yönetim ve Çevre Etiketi Şubesi Müdür Vekili E. Kaan Moralı, Tekstil Sektörü- Türkiye Çevre Etiketi Sistemi başlığıyla katılımcılara mevcut durum hakkında bilgiler verdi. Özellikle tekstil sektöründe çevre etiketi uygulamalarını ve bu uygulamanın döngüsellik konusundaki önemine değinen Kaan Moralı, üretici ve tüketici için çevre etiketi sisteminin öneminden bahsederek konuşmasını sonlandırdı.

Program, Prof. Dr. Şule Altun Kurtoğlu’nun Türkiye Tekstil Sektöründe Döngüsel Ekonomi ve Yeni Fırsatlar başlıklı konuşmasıyla devam etti. Avrupa Komisyonu tarafından sunulan The New Circular Economy Action Plan ile ilgili katılımcıları bilgilendiren Prof. Dr. Şule Altun Kurtoğlu, Türkiye’nin tekstil sektöründe bu plana uyum sürecindeki avantajları ve aşması gereken güçlükleri anlattı. Konuşmasının devamında ise Türk Tekstil Sektöründe Döngüsel Ekonomi yönetiminin nasıl olduğundan bahseden Kurtoğlu, sektörel önerileriyle konuşmasını sonlandırdı.

Etkinlik, TMM Proje Danışmanı Ferda Ulutaş İşevi’nin sunumu ile devam etti. Ferda Ulutaş İşevi, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’nun sektörel bazdaki güncel çalışmalarından bahsetti. Platforma üye tekstil üretim ve geri kazanım yapan şirketlerin genel yapılarından bahseden İşevi, ardından platform üyelerinin döngüsel ekonomi kapsamında uyguladıkları döngüsel iş modellerine değindi. Ardından teknik destek aracı olan The Circular Vouchers tarafından desteklenen projeleri anlatan Ferda Ulutaş İşevi, konuşmasında desteklenen projelerden tekstil sektöründeki örneklere de yer verdi.

Sonrasında, SCP/RAC ve SKD Türkiye iş birliği ile hazırlanan Türkiye ve Güney Akdeniz Ülkelerinde Tekstil ve Moda Sektöründe Döngüsel Ekonomi Uygulamaları Rehber’inin tanıtımını yapmak üzere sözü Anna Ibanez de Arolas aldı. Arolas, SKD Türkiye ile geliştirilen bu rehberin bölge için önemine değinirken, SCP/RAC olarak gerçekleştirdikleri farklı çalışmaları da katılımcılarla paylaştı.