Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu (TDEP) aracılığıyla bu sefer Nurol İnşaat ve Gölpazarı Belediyesi hem atıl kalan malzemelerin değerlendirilmesi hem de eko-turizm faaliyetlerine destek olmak için bir araya geldi.

Platform faaliyetleri aracılığıyla gerçekleşen bu iş birliği ile Nurol İnşaat’ın projelerinden artan ve atıl kalan farklı türdeki tuğlaları, Gölpazarı Belediyesi Kurşunlu Köyü’ndeki Eko-köy Öğrenme Merkezi ve Sergi Alanı Projesi’nde değerlendirilmek üzere bağışlandı.

Döngüsel Ekonomi Platformu kapsamında, üye firmaların döngüsel ekonomi olanaklarının belirlenmesi ve öncelikli fırsat alanlarının hayata geçirilmesine yönelik olarak tasarlanan “Ön Değerlendirme” teknik desteğinden faydalanan Nurol İnşaat’ın bu çalışma kapsamında farklı firmalarda değerlendirilmek üzere verebileceği malzemeleri (atık, ikincil hammadde, yan ürün, alternatif hammadde, standart dışı ürün, vb.) ve olası kullanım yöntemleri değerlendirilmişti.

Bu çalışmanın çıktıları doğrultusunda belirlenen fırsatlardan biri olarak, Nurol İnşaat’ın inşaat faaliyetlerinden artmış olan 9 ton ağırlığındaki çeşitli tuğlaları, Kurşunlu Köyü Muhtarlığı ve Kurşunlu Ekoköy Kurucusu/Lideri Bedriye Berber Engin’in aracılığı ile “Kurşunlu Köyü Öğrenme Merkezi ve Sergi Alanı” projesinde kullanması için Gölpazarı Belediyesi’ne iletildi.

Gerçekleşen bu iş birliği ile Nurol İnşaat’ın Ankara’daki Merkez Makina İkmal ve Ambar Tesisi’nde bulunan harman tuğla, takoz tuğla, barbekü tuğlası, pres tuğla gibi yaklaşık 10 farklı çeşit tuğlaları söz konusu projenin öğrenme merkezi ve sergi alanı binası yapımında kullanılacak.

Döngüsel ekonominin, kullanım dışı kalan bir malzemenin öncelikli olarak mümkün olan en az işlemden geçerek ve mevcut fonksiyonunu olabildiğince koruyarak değerlendirilmesi prensibine uygun olarak, Nurol İnşaat ve Gölpazarı Belediyesi arasında gerçekleşen bu iş birliği ile atıl durumdaki malzemeler mümkün olabilecek en verimli şekilde ekonomiye geri kazandırılarak kaynak tüketimi ve atık oluşumunun önüne geçilmiş oluyor.

Kurşunlu Köyü Öğrenme Merkezi ve Sergi Alanı projesi

Bilecik Gölpazarı ilçesi Kurşunlu köyü’ndeki eko-turizm çalışmaları kapsamında hayata geçirilmesi planan projedeki Öğrenme Merkezi ve Sergi Alanı’nın Ekoköy ziyaretçileri için Mısır Koçanından Hasır Örme, Kerpiç Üretimi, Ekolojik Tarım gibi konularda atölyeler düzenlenmesi, Köy yaşamının görselleştirilmesi gibi konularda katkı sunması amaçlanıyor. Proje, Gölpazarı Belediyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Kurşunlu Köyü Muhtarlığı ve EASA Turkey (European Architecture Student Assembly) tarafından destekleniyor.

Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş

Nurol Şirketler Topluluğu’nun ilk ve lider şirketi olan Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş., 1966 yılında uluslararası genel müteahhitlik firması olarak kurulmuş ve faaliyetinin başlangıcından bu yana büyük çaplı ve yüksek teknoloji ürünü birçok uluslararası proje ile adını duyurmuştur. Bugün, Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinden biri olarak Türkiye’nin farklı noktalarında ve farklı ülkelerde yol, köprü, tünel, viyadük, tünel ve baraj yapımına yönelik birçok büyük altyapı projelerini, endüstriyel tesis, otel, alışveriş merkezi, konut ve rezidans inşasına yönelik üstyapı projelerini gerçekleştirmiştir.

Nurol İnşaat, “ENR Dünya’nın En Büyük Müteahhitleri Listesi”nde son on altı yıldır yer almaktadır. Nurol İnşaat’ın merkezi ve proje bazlı faaliyetleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına göre belgelendirilmektedir. Nurol İnşaat 2017’de ayrıca, “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi”ni imzalamış ve sözleşme kapsamındaki 10 temel maddeyi sürdürülebilirlik çalışmalarına dahil ederek üç yıldır bu konudaki performansını Sürdürülebilirlik Raporları aracılığı ile halka arz etmektedir. Döngüsel Ekonomi çalışmalarına 2019 yılı itibariyle Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile birlikte hız kazandıran Nurol İnşaat, Ön Değerlendirme Projesi ile bu alanda faaliyetlerinde iyileşme yaratmayı hedeflemektedir.