Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, TMM üyelerinin atık ve yan ürün transferlerini kolaylaştırmak için ‘The Circular Vouchers' adlı teknik destek paketini faaliyete geçirdi.

The Circular Vouchers Türkiye'de enerji ve kaynak verimliliğini desteklemek için, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2013 ile fonlanmaktadır.

The Circular Voucher'ın Yeni Döneminde Toplam 100.000€'luk Teknik Destek

% 10 ‘u firmanın desteği olma koşulu ile herbiri 20.000€ değerinde

The Circular Vouchers, firmaların atık ve yan ürün değişimi için ihtiyaç duydukları teknik danışmanlık ve fizibilite konularındaki çalışmalarına destek vermek için geliştirilen bir hibe programıdır. Her bir destek için üst limit 20.000€ olarak belirlenmiştir. The Circular Vouchers kapsamında belirlenen 5 firmanın toplam proje bütçesinin % 90'ını karşılanacaktır.

Son başvuru tarihi 30 Eylül 2019

Bu destek paketi firmaların üretim atıklarının başka prosesler için yan ürün veya alternatif ham madde olarak değerlendirilebilme imkanları için gerekli olan analiz veya yatırım çalışmalarına destek vermek amacıyla geliştirilmiştir.