Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu (TDEP) araçlarından biri olarak faaliyet gösteren ve platform üyeleri arasında endüstriyel simbiyoz fırsatlarının hayata geçirilmesine olanak sağlayan Türkiye Materials Marketplace (TMM) kapsamında ülkemizdeki ilk dijital endüstriyel simbiyoz çalıştayı 17 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda, TDEP ve TMM üyesi 35 firmanın toplam 155 malzemesine (mevcut ve aranan) yönelik endüstriyel simbiyoz fırsatları (sinerjiler) 8 ana malzeme grubu üzerinden araştırılmış, yapılan değerlendirmeler farklı firma ve malzemelerin de gündeme gelmesini tetiklemiştir. Çalıştayın çıktısı olarak, 26 firma için toplam 56 endüstriyel simbiyoz fırsatı belirlenmiştir. Söz konusu fırsatlar, TMM platformu üzerinden üyelerimiz ve ekibimiz tarafından takip edilecektir.

Çalıştayımıza katılan ve TMM platformunda malzemeleri bulunan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.