Hollanda Ankara Büyükelçiliği ve Hollanda Girişim Ajansı iş birliği ile hazırlanan “Türkiye’de Tekstil Sektörünün Döngüselliğini Tanımlama” raporu yayımlandı.

Türkiye, önemli bir tekstil ve giyim oyuncusu olmasının yanı sıra Hollanda pazarı için de önemli bir tedarikçidir ve özellikle sektördeki döngüsel ekonomi dönüşümü konusunda çok büyük avantajlara sahiptir. Bu kapsamda, Rapor, yerel tedarikçilere döngüsel ekonomi hakkında farkındalık yaratmayı ve Türkiye ile Hollanda arasındaki potansiyel işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’de tekstil sektörünün döngüselliğini tanımlama amacı ile yapılan saha araştırmaları ile beraber makro ekonomik araştırmaları, tekstil iyi örneklerini ve akademik yorumları içeren rapor aracılığıyla güvenli ve temiz malzeme kullanımı, döngüsel iş modellerinin uygulanması, işbirlikçi ağların kurulması, sürdürülebilir elyaf üretiminin desteklenmesi ve ürünler için eko tasarım ögelerinin döngüsel tekstil içindeki yeri hakkında detaylı araştırmalara ulaşabilirsiniz.

Raporun RVO’da yayınlanan kısa versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

(Raporun daha fazla bilgi içeren uzun versiyonu için ceren.erten@minbuza.nl ‘a başvurabilirsiniz)