Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO), beş yıllık bir çalışmanın ardından döngüsel ekonomiye geçişi sağlamak amacıyla yeni uluslararası standartlar yayımladı. Bu yeni ISO standartları, döngüsel ekonomiyi benimsemek isteyen şirketler ve organizasyonlar için kapsamlı bir rehber sunuyor.

ISO 59004: Kelime Dağarcığı, İlkeler ve Uygulamaya Yönelik Rehberlik

ISO 59004 standardı, döngüsel ekonomi için uluslararası bir tanım sağlar ve sistem düşüncesi, değer yaratma, kaynak yönetimi gibi altı ilkeyi belirler. Ayrıca, döngüsel performans için öncelikli eylemleri tanımlar ve döngüsel ekonominin anahtar terminolojisini sunar.

ISO 59010: İş Modelleri ve Değer Ağları İçin Rehber

ISO 59010 standardı, mevcut iş modellerini analiz ederek döngüsel ekonomi stratejisi belirlemeyi ve bu modelleri dönüştürmeyi hedefler. Şirketler, bu standart sayesinde döngüsel iş modellerine geçiş yapabilirler.

ISO 59020: Döngüsel Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

ISO 59020 standardı, kaynak akışlarını ölçmek ve döngüsel performansı değerlendirmek için bir çerçeve sunar. Bu standart, şirketlerin kaynak kullanımını en aza indirmelerine ve stratejik karar alma süreçlerini desteklemelerine yardımcı olur.

Yeni ISO 59000 standartlarının onaylanması ve yayımlanması, döngüsel ekonominin ilkelerini, terminolojisini ve uygulama çerçevesini net bir şekilde tanımlamak için atılan önemli bir adım olarak görülüyor. Bu ilerleme, dünya genelindeki uzmanlar ve şirketler tarafından beklenen önemli bir dönüm noktası olup döngüsel uygulamalara geçiş yapmak isteyen şirketler için net bir yol sunmaktadır. Döngüsel ekonominin benimsenmesiyle, şirketler sürdürülebilir iş uygulamalarına katkıda bulunacak ve küresel ekonominin dayanıklılığını artıracaktır.

Rehberleri daha detaylı incelemek için lütfen tıklayınız:

ISO 59004-2024: Döngüsel Ekonomi – Kelime Dağarcığı, İlkeler ve Uygulama Rehberi

ISO 59010-2024: Döngüsel Ekonomi – İş Modellerinin ve Değer Ağlarının Geçişine İlişkin Rehber

ISO 59020-2024: Döngüsel Ekonomi – Döngüsellik Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi