Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’nun (TDEP) başlıca hizmet ve faaliyet alanları arasında yer alan Türkiye Materials Marketplace (TMM) , 2016 yılından bu yana platform üyeleri arasında endüstriyel simbiyoz fırsatlarının hayata geçirilmesine olanak sağlamaktadır. TDEP olarak bu dijital araçtan yararlanarak ülkemizdeki ilk dijital endüstriyel simbiyoz çalıştayını 17 Haziran tarihinde düzenliyoruz.

Düzenlenecek bu Çalıştay ile katılımcılarının TMM platformuna dahil ettikleri malzemeler doğrultusunda sinerji imkanlarının tespit edilmesi ve uygun iş birlikleri için gerekli adımların atılması planlanmaktadır.

Çalıştay’a katılmak isteyen şirketlerin 31 Mayıs 2021 tarihine kadar katılım bilgisi ile beraber TMM üzerinden malzeme bilgilerini girmesi/güncellemesini rica ediyoruz.

Endüstriyel simbiyoz iki ya da daha fazla işletme arasında atık, yan ürün, alternatif hammadde vb. malzemelerin alış verişi aracılığıyla birincil malzeme kullanımını ve atık bertarafını azaltmayı, kaynak kullanım sürelerini uzatmayı amaçlar.

Katılım Şartları

• Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu – TMM üyesi olunması

• TMM Platformunda geçerli/güncel en az 5 malzemesinin (mevcut veya aranan) olması

• 31 Mayıs 2021 tarihine kadar üyelik ve/veya malzeme girişlerinin tamamlanarak katılım bilgisinin iletilmiş olması.

Çalıştay kapsamında değerlendirilebilecek malzemeler;

• Atıklar

• Yan ürünler

• Alternatif hammaddeler

• Atıktan elde edilmiş (ikincil) malzeme ya da ürünler

• Kullanım fazlası malzemeler

• Kullanım dışı/atıl malzeme ve ürünler

• İkinci el ekipman ve malzemeler

Malzeme bilgisi girerken/güncellerken dikkat edilmesi gereken hususlar

• Sisteme malzeme girerken firma için öncelikli olan malzemelere özellikle odaklanılması

• Malzeme bilgilerinin miktar ve yer bilgisini de içerecek şekilde ve teknik olarak mümkün olduğunca tanımlayıcı şekilde verilmesi,

• Bilgilerin güncel olması

• Malzemeler için varsa ilave analiz, rapor vb. belgelerin eklenmesi

• Atık ise atık kodunun da belirtilmesi

Hangi firmalar katılabilir?

Yukarıdaki malzemeleri üreten ve/veya kullanabilen tüm firmalar (üretim, inşaat, madencilik, tarım, geri kazanım/geri dönüşüm, liman işletme ve lojistik firmaları, vb.)

Çalıştayda firmalardan, adı geçen malzemelerin alınması/verilmesi ile ilişkili konularda bilgi sahibi olan temsilcilerin bulunması önemlidir. 

Değerlendirilebilecek malzeme ve geliştirilebilecek endüstriyel simbiyoz örnekleri neler olabilir?

- Metal sektörü kılavuzu

- Desteklenen proje örnekleri

- Uygulama haberleri

Kayıt için melisc@skdturkiye.org adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.