Risk Faktörleri

WBCSD, EBRD ve KPMG tarafından geliştirilen Doğrusal Risk raporuna göre; Doğrusal bir “al-yap -at” yaklaşımı ile faaliyet göstermeye devam eden şirketler ve bu işletmelere yatırım yapan finansal kurumlar, çoğunlukla gözden kaçırılan ve geleneksel risk değerlendirme yaklaşımlarında eksik olan çeşitli risklere maruz kalırlar. Bu eksik risk faktörleri 'Doğrusal Riskler' olarak tanımlanır ve finans endüstrisi ve küresel ekonomi üzerinde önemli bir etkisi olabilir.

Raporda belirtildiği gibi, risk faktörleri aşağıdaki gibidir;

"Doğrusal Riskler", kaynak arzı ve gelecekteki fiyat dalgalanmaları, değer zincirindeki başarısızlıklar ve yıkıcı yeni iş modelleri gibi gelişmeleri ve eğilimleri kapsar. 4 risk faktörü aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

1. Piyasa - piyasa riskleri; fiyat dalgalanmaları, kaynak kıtlığı,  yüksek faiz oranları, düşük yatırımcı faizi vb. gibi işletmenin varlıklarını ve yükümlülüklerini etkileyen piyasa ve ticaretle ilgili faktörleri içerir.

2. Operasyonel - operasyonel riskler; bir tedarikçinin iç operasyonlarını tehdit eden, tedarik zinciri hataları, iç süreç hataları, işçi güvenliği sorunları, işe alım veya deneyimli elemanlarını elinde tutma gibi faktörleri içerir.

3. İş dünyası- İş dünyası riskleri; toplumsal, ekonomik ve politik akımların sonucu olarak, örneğin değişen tüketici talepleri, yeni teknolojiler, yeni iş modelleri vb.gibi faktörlerin firmanın stratejik iş planı hedeflerini tehdit etmesidir.

4. Yasal - yasal risk; mevcut ve gelecekteki düzenlemelere, tedarik kuralları, yeni hükümet politikaları, genişletilmiş üretici sorumluluğu ve para cezaları veya davalar gibi standartlara veya protokollere uyulmamasından kaynaklanmaktadır.

Lineer ekonomi uygulamalarının belli riskleri bulunur, Raporda bu riskleri tanımlamak ve dolayısıyla şirketlerin ve yatırımcıların “Doğrusal Risklerini” anlamalarına yardımcı olmak için bir “Doğrusal Risk Matrisi” sunulmaktadır. Tespit edilen riskler; değer zinciri, sektör, yatırımcılar üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilere neden olabileceği gibi makro ekonomik etkilere de yol açabilir.

Şirketler operasyonlarında döngüsel ekonomi stratejileri kullanarak bu riskleri tespit edip ortadan kaldırabilir.

Lineer ekonomide finansal risk faktörleriyle ilgili daha fazla bilgi için Circle Economy'nin raporunu inceleyebilirsiniz: