İş modelinizi nasıl finanse edilebilir hale getirirsiniz?

Birçok döngüsel şirket değer yaratır, ancak bu fon başvurusuna açıkça yansıtılmalıdır. Örneğin, döngüsel bir iş modeline aşamalı olarak geçerek riskleri azaltabilirsiniz. İş modelinizi finanse edilebilir yapmak için 9 adımı aşağıda bulabilirsiniz.

1. Mantıklı bir başlangıç noktası seçin

Döngüsel bir iş modeline geçiş yapmak istiyorsanız, sizin veya şirketinizin sahip olduğu temel yetkinliklerden uzaklaşmayın. Bu şirkete duyulan güveni yaratır.

2. Çoklu kullanım döngüleri ile ek gelir elde edin

Döngüsel bir iş modelinin karlılığı, ürünleri birden çok kullanım döngüsü boyunca kullanımda tutabilme yeteneğine bağlıdır. Döngüsel bir iş stratejisi ikinci ve üçüncü ürün ömrüne olanak tanıdığında kâr önemli ölçüde artabilir. Artık değer burada önemli bir rol oynamaktadır. Bu, ikinci el pazarları bulup, oluşturarak veya "sökme ve birleştirmeye uygun tasarım" ile artırılabilir.

3. Tedarik zinciri ortakları ile uygun koşullar yaratın

Bir şirketteki süreçlerin uyarlanması, zincirin başka bir yerindeki ortakların gelirlerinin artmasına imkan verebilir. Birlikte çalışarak ve sağlam anlaşmalar yaparak riskler ve getiriler paylaşılabilir.

4. Değer önermenize herkesi ekleyin

Müşterinizi yanınıza çekin: değer önermenizin neden geleneksel modelden farklı ve daha çekici olduğunu anlamasını sağlayın. Faydalar müşteri ve finansman sağlayıcı için net olmadığı sürece, konseptiniz sınırlı bir grup içinde kalacaktır.

5. Kullanıcıya ulaşmak için yeni yollar bulun

Maliyetleri azaltmak ve teklifinizi rekabetçi hale getirmek için, kullanıcıya ulaşmak için yeni yöntemleri değerlendirin (örn. Dijital platformlar) ve perakende satışın rolünü dikkate alın.

6. Geçişi adım adım yapın

Geleneksel iş yapış modellerini döngüsel modellerle birleştirerek ön finansman ve başabaş noktası (ölüm vadisi) arasındaki süreyi azaltın ve kademeli olarak döngüsele geçin.

7. Sağlam sözleşmelerle istikrarlı nakit akışı

Güçlü hizmet sözleşmeleri ve müşterinin ihtiyaçlarının karşılanması biraraya gelince sadık bir müşteri tabanı oluşabilir. Bu, istikrarlı ve uzun vadeli nakit akışı sağlama potansiyeline sahiptir. Risklerin ve sorumlulukların neler olduğunu sözleşmede açıkça belirtin. Kullanıcıları sözleşmelerini devam ettirmeleri (ve dolayısıyla durdurmamaları) için teşvik edin. Ürünün yaşam döngüsü boyunca gereken tüm maliyetleri kapsayan doğru fiyatı hesaplayın. Kullanıcıların sözleşmeye devam etmelerini kolaylaştırın. Kullanıcının ürünü iyi kullanması için olası teşvikleri düşünün. Ve ödeme yapılmaması durumunda hizmeti durdurmanın yollarını planlayın.

8. Borç riskini azaltın

Düzenli ödeme davranışını ödüllendirerek kullanıcıların ödeme yapmama riskini azaltın. Bir finansal tarafla iş birliği yapılması önerilir.

9. Ürün değerini, geri ödeme süresini ve sözleşme süresini uyumlaştırın

Hizmet olarak sunulan ürünün teminat değeri düşükse, geri ödeme süresini kısaltılarak finansman sağlayıcı açısından riski azaltılabilir.

10. Finansal performans üzerindeki çevresel etkileri ölçün

Döngüsel faaliyetlerin çevresel etkilerini ölçüp raporlayarak finansal kuruluşların finansal hedeflerine ek olarak farklı unsurları da değerlendirmelerine katmalarını sağlayın.