Döngüsel bir iş modeli nasıl oluşturulur?

Döngüsel ekonominin hayata geçmesi temel bir sistem değişimine ihtiyaç duyar. Bu yeni sistem yeni iş modelleri de gerektirir. Çeşitli iş modellerini uygularken şirketlerin, hangi iş modelinin kendilerine uygun olduğunu ve tedarik zincirleri için hangisinin daha umut vaat ettiği hakkında fikir edinmesi gerekir. İş modelini bir bütün olarak ele almak ve gelir modelini daha döngüsel hale getirmeye yardımcı olmak için aşağıda 4 yöntem bulabilirsiniz.

Döngüsel İş Modelleri geliştirme kılavuzu

Bu kılavuz, şirket operasyonlarını döngüsel bir iş modeline taşımak isteyen kişileri destekler. Kılavuz iki bölümden oluşur. İlk bölüm teorik bir giriş sağlar. Bu bölümde, döngüsel ekonominin kavramsal arka planının yanı sıra zorluklarına ilişkin de bilgiler sunulur. Kılavuzun II.Bölümü, şirketlerin kendi başlarına uygulayabilecekleri bir yol haritası niteliğindedir. Temelde, kullanıcının / okuyucunun döngüsel bir iş modelini geliştirirken kullanması için çeşitli yapı taşları hakkında bilgi alması amaçlanır. Bu süreç basit adımlarla gerçekleştirilir: toplamda 9 soru setiyle iş modelinin her bir kısmı için kullanıcıya bir dizi soru ve etkinlik sunulur. Jonker ve ark. (2018) kılavuzu buradan indirilebilirsiniz.

Döngüsel gelir modeli

Gelir modeli, bir iş modelinin en belirleyici unsurlarındandır. Sonuçta, bir şirketin gelir ve giderlerini ayrıntılarıyla planlayarak değer (finansal) üretme şekline dair bir fikir verir. Bu, gelir modelinin kendisinin döngüsel olamayacağı anlamına gelir, ancak yaşam döngüsü boyunca ürün veya hizmetten kimin sorumlu olduğunu tespit eder. Bir ürünün veya hizmetin değerinin korunması, döngüsel ekonominin ana konusu, bundan kimin sorumlu olduğuna bağlıdır. Dolayısıyla gelir modeli, döngüsel iş modelinin önemli bir parçasıdır.

Aşağıdaki raporda, Copper8 ve arkadaşları, bir gelir modelinin döngüselliği hangi dört adımda destekleyebileceği açıklıyorlar:

Adım 1: Şirketin değerini döngüsel bir şekilde yaratmak istediğini tespit edin.

Adım 2: Şirketin çalıştığı alanla ilgili nihai hedefini belirleyin (örneğin kapalı döngü bir ham madde tedariği) ve bu konuda şirketin nasıl bir rol oynayabileceğini vizyon ve stratejiye dahil edin.

Adım 3: (Potansiyel) müşterilerinizi etkilemek için hangi döngüsel değer vaadini kullanacağınızı ve hangi paydaşlarla (tedarikçiler, sektör kuruluşları) birlikte çalışacağınızı belirleyerek vizyonu ve stratejiyi somut hale getirin.

Adım 4: Temel vaadinizi, Hizmet Olarak Ürün modeli gibi döngüsel bir gelir modeline dönüştürün.

Döngüsel tedarikle ilgili daha fazla bilgi için Cooper8'in raporunu okuyabilirsiniz:

Döngüsel iş modelleri eğitimi

“Döngüsel İş Tasarımı Eğitimi” CIRCO metodolojisiyle geliştirilmiş bir eğitim programıdır. Üretim sektörünün döngüsel bir tasarım yaklaşımı kullanarak “Döngüselleşmesine" ilham verir ve süreci kolaylaştırır. Eğitim, şirketlerin ürünlerini, hizmetlerini ve/veya iş modellerini döngüsel bir şekilde tasarlamak için araçlar sunar. Daha fazla bilgi için: https://donguselekonomiplatfor...

Döngüsel iş modeli kanvası

Mevcut ya da yeni bir iş modele döngüsel bir perspektif eklemenin bir diğer yolu, Üçlü Katmanlı İş Modeli Kanvasını kullanmaktır. Bu kanvas, yaygın olarak kullanılan İş Modeli Kanvasının ekolojik ve sosyal boyutlar dikkate alınarak genişletilmiş bir versiyonudur. Ekolojik katman yaşam döngüsü perspektifine, sosyal katman paydaş perspektifine dayanır ve kimin faydalanacağı ile ilgilenir. Kanvasa Joyce, Paquin, & Pigneur (2015) 27. Sayfasından erişilebilir.