Döngüsel tedarik nedir?

Tedarik, döngüsel ekonomiye geçiş yapmak için önemli bir araçtır. Doğru ürünleri talep ederek piyasayı harekete geçirebilir ve daha döngüsel ürünler yaratabilirsiniz. Döngüsel tedarik, döngüsel tasarımlı ürünler satın almaktan daha fazlasıdır: ürünlerin kullanımlarında da döngüselliğe dikkat etmek önemlidir. Aşağıda, kavram olarak toplam sahiplik maliyeti ve döngüsel satın almada 8 adımın detaylarını bulabilirsiniz.

Birçok durumda, uzun vadeli döngüsellik, Toplam Sahiplik Maliyetinin (TCO) veya Toplam Kullanıcı Maliyetinin (TCU) geleneksel modelden daha düşük olduğu, finansal açıdan daha tercih edilebilir bir senaryo yaratır. Bunu sağlamanın bir yolu, ürünleri satın almak yerine kullanımları için ödeme yapmak, veya bir depozito belirleyerek ürünün kullanım ömrünün sonunda dönmesini sağlamaktır (Pianoo, 2018).

8 adımda döngüsel tedarik;

Copper8, Rijkswaterstaat ile iş birliği içinde döngüsel tedarik için bir el kitabı hazırladı. Aşağıda, kitapta ele alınan 8 adımın bir özeti verilmiştir. Kılavuzun orijinali Hollandacadır.

1. Döngüsel tedarik: Nedir ve niçin?

Döngüsel satın alma işleminin 1. adımında, satın alma konunuzun döngüsel ekonomiyle ilişkisini tanımlarsınız. Şirketiniz için döngüsel satın almanın ne anlama geldiğini zaten biliyorsanız, bu hedefe ulaşmanıza katkıda bulunmak isteyen tedarikçiler bulabilirsiniz. Buna ek olarak, pilot döngüsel satın almanızı gerçekleştirebilmeniz için, şirket içinde seçenekleri nasıl değerlendirebileceğinizi bilmek önemlidir. Daha düşük risk profiline ve döngüsel düzeyde görünür bir etkiye sahip projeler, şirketinizde döngüsel tedariği yerleştirmek için seçeceğiniz güçlü pilot projeler olabilirler. Fazla karmaşık olmayan ve sınırlı kullanım ömrüne sahip ürün grupları döngüsel tedarik için daha uygundur.

2. İç organizasyon

2. Adım, "nasıl" sorusunun cevaplanmasıyla başlar. Döngüsel tedarik sürecinin sonuçları ortaya konulduğunda, döngüsel satın almanın sadece bir defalık bir işlemden daha fazlası olduğu açıktır. Şirket içi departmanlar arasındaki iş birliği, başarılı bir döngüsel tedarik süreci gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinizi belirler. Kurum içi beklentilerin dengelenmesi, paydaşların bilgilendirilmesi ve tedarik sürecine dahil edilmesi başarılı döngüsel satın alma süreci için gereklidir.

3. Talebin hesaplaması

İşlevsel talebi ve bu talebi nasıl hesaplayacağınızı belirleyin. İhtiyaçlarınızı belirleyerek başlayın; sonuçta, satın almamak döngüsel ekonomiye yapabileceğiniz en somut katkıdır. Daha sonra çözümü teknik terimlerle formüle etmemeye çalışın, pazardaki diğer tarafların çözüm üretebilmesi için uygun bir alan yaratın.

4. Çok disiplinli iş birliği

İş birliği, döngüsel bir ekonomi ve döngüsel bir proje için önemli bir araçtır, ancak bu çoğu zaman kendiliğinden gelişmez. Genellikle bir müşteri olarak iş birliğini başlatmanız gerekir ve bu farklı zincir ortakları arasındaki iş birliği için de geçerlidir. Bu nedenle ihale prosedüründe yönlendirici rol üstlenin.

5. İhale prosedürü

İhale prosedürü, ihale ile elde etmek istediklerinizi yansıtmalıdır; birlikte çalışmak istiyorsanız, bunu seçtiğiniz prosedürle yansıtmalısınız. Avrupa Komisyonu'nun satın alma ilkeleri, sözleşmeyi yapan bütün taraflar için açık bir çerçeve sunar. Döngüsel tedarik için, 'iş birliği' ve ‘inovasyon’ ilkelerini de bu çerçeveye ekliyoruz. Taraflara hem sizinle, hem müşteriyle hem de birbirleriyle diyalog kurma fırsatı verin.

6. Döngüselliği ölçme ve değerlendirme

Döngüsel bir seçim ve ihale formatı oluşturmak belki de en zor adımdır. Seçim aşamasında sorular daha çok tedarikçi hakkında iken, ihale aşamasında teklif hakkında olur. Bu adım aynı zamanda niteliksel soruların değerlendirilmesi ile de ilgilidir ve döngüselliğin ölçülmesi ve değerlendirilmesi hakkında fikir verir. Her hâlükârda, uygulanabilir bir metot seçin. Döngüselliği şeffaf hale getirmek için piyasayı gereğinden fazla uğraştırmadığınızdan emin olun. Ayrıca, yaptığınız analizin ürünün döngüselliği hakkında yeterli bilgi verdiğinden ve daha geniş hedef kitleler tarafından da anlaşılabilir olduğundan emin olun.

7. Güvence

Döngüsellik için ortaya koyduğunuz çabalarınızı uzun vadede nasıl korursunuz? Döngüsel kazanç modelleri, bir finansal teşviki döngüsel performansa bağlayarak döngüsel kullanımın sağlanması için bir araç olabilir. Performans, bir sözleşmeye KPI'lar olarak dahil edilebilir.

8. Sözleşme yönetimi

Döngüsel tedarik sürecinde, sözleşme yönetimine de iyi bir şekil vermeyi unutmayın. Aslında ihale, müşteri ile yüklenici arasındaki ilişkinin başlangıcıdır; iş birliği sözleşme süresince şekillenir. İlişkiyi koruyun ve iş birliğinin değerlendirilebilmesi için süreç boyunca uygun zamanlar tanımlandığından emin olun.