Döngüsel ürünler nasıl tasarlanır?

Bir ürün döngüsel olacaksa, tasarımın tüm unsurlarında döngüsellik dikkate alınmalıdır. Döngüsel tasarım, bir ürünün işlevi, ham maddelerin kökeni ve onu üretme enerjisi, kullanım şekli, onarımı ve atılması ile birlikte tüm bunların gerçekleştiği iş modeli ile ilgilidir. Bununla birlikte, fiziksel ürün tasarımlarında süreç, stratejiyle başlar. Bir şirket döngüsel tasarım prensiplerini uygulamak istiyorsa, SKD Türkiye’nin CIRCO metodolojisini kullandığı “Döngüsel İş Tasarımı Eğitimlerine” katılmayı değerlendirebilir. BCSD Türkiye CIRCO yöntemini kullanarak şirkete "Döngüsel İş Tasarım yolları" ndan faydalanabilir. Daha fazla bilgi için: https://donguselekonomiplatfor...

6 tasarım stratejisi

Tasarımı döngüsel yapabilmek için izlenebilecek 6 strateji aşağıdadır. Bu stratejiler Bakker et al. (2014) "Products that Last" kitabından alınmıştır. Döngüsel tasarım hakkında daha fazla bilgi için kitabın okunmasını tavsiye ederiz:

1. Bağ kurulası bir tasarım yap

Birçok tasarımcı için bu strateji kutsal bir kitap gibidir. Kullanıcıların kullandıkları nesne ile belirli bir bağlantı kurma şekillerini araştırırlar. Bağlanma ve bağlamanın karmaşıklığı büyük bir sorundur.

2. Dayanıklılık için tasarla

Bu strateji, optimum ürün güvenilirliğini tanımlamaya ilgilidir. Sınırları iyi belirlenmiş teknik bir konudur. İdeal olarak, bir ürünün ömrü, ekonomik ömrü ve tarzının güncelliğiyle tutarlı olmalıdır.

Le Creuset

Le Creuset 1925'ten beri dökme demir tava üretmektedir. O tarihten beri tavalar kumun içine dökülmektedir. Üretim yöntemi ve kalitesi nedeniyle fiyatları yüksektir. Zamansız tasarımı ile gerçek bir klasiktir. İnsanlar bu markanın dayanıklılığına güvenirler, bu yüzden Le Creuset tavalar nesilden nesile aktarılırlar ve son derece uzun ömürlüdürler.

3. Uyumluluk için tasarla

Bu strateji sürekli gelişim halindedir. Örneğin, dijital teknoloji genellikle diğer sistemlerle uyumlu olmaya ihtiyaç duyar. Standardizasyon ve kişiselleştirme arasında ilginç bir gerilim süregelmektedir.

4. Bakım ve onarım kolaylığı için tasarla

Bakım ve onarım halihazırda orijinal üretici, tamir/servis sağlayıcısı ve kullanıcılar arasında paylaşılır. Kullanıcılara pek fazla söz hakkı tanınmaz. Garanti kaybı riski nedeniyle onarıma genellikle izin verilmez.

5. Güncellenebilecek şekilde tasarla

Bu strateji, bir ürünü değiştirmek için fırsatların olduğu anlamına gelir. Kısmi değişim yoluyla farklı işlevlere uyum sağlamak yaygın bir uygulamadır, ancak bu değişim nadiren ürünün değeri artırır. Dijital teknolojinin çok hızla gelişmesi, ürünün güncellenme ihtimalini sınırlar. Bu nedenle temel vaadlerin değişmesi gerekecektir.

6. Sökme ve birleştirmeye imkan tanıyan tasarım yap

Bu strateji kısmen yenidir. Kolay sökme, sürdürülebilirlik için klasik bir kuraldır. Yeniden birleştirilebilme özelliği önceki üç stratejiye benzer, ancak başka bir şey haline getirebilmek için diğer ürünlerin parçalarıyla da uyumlu olmayı gerektirebilir.